Kıbrıs Türk Çiftciler Birliği Resmi Sayfası

34. DÖNEM FAALİYET RAPORU

176

GENEL BAŞKAN’IN SESLENİŞİ
Yaklaşık on iki bin üyeye sahip olan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, bu yıl 1 Mayıs günü 74’ncü yaşını doldurup
75’nci yaşını kutlamaktadır. 34. Dönem yönetim kurulu ve Genel başkanı olarak göreve başladığımız 2014
yılından itibaren ilk hedefimiz ülkenin en köklü ve güçlü birliği olan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin itibarını ve
gücünü artırarak üreticilerimize olan sorumluluğumuzu yerine getirmekten geçmekte oldu. Kıbrıs Türk Çiftçiler
Birliği ülke tarımına yön vererek, ülke tarımında sadece kuru ziraatı değil, tüm tarımsal üretim sektörlerini
kucaklayarak, sorunları çözme ve minimize etme yoluna gitmiştir. Yıllar içerisinde ayrıştırılan tarım sektörlerinin
sıkıntılarını benimseyerek ortak hareket etme anlayışıyla ‘ben’ olarak değil ‘biz’ olarak hareketle tüm tarımsal
üretim sektörlerindeki sorunları her platformda çalışan ve haklarını korumaya çalışmak 34. Dönem Yönetim
Kurulu’nun misyonu olmuştur.
34. Dönem için ortaya koyduğumuz hedeflerin başında gelen güçlü kurumsal yapı ve buna bağlı
çalışmaları gerçekleştirerek, güçlenen kurumsal yapımızla köylümüze, üreticilerimize, çiftçilerimize daha kolay
ve daha başarılı hizmet vermek ise lüksümüzün değil görevimiz olduğunun bilincinde olarak çalışmalarımıza
devam ettik. 34. Dönemin Yönetim Kurulu’nun oluştuğu tarih olan 06 Nisan 2014 tarihinden bugüne dek ortaya
koyduğumuz tüm çalışmalar ve projeler üreticinin lehine gelişerek, üreticilerin hayatta kalabilmelerine hem
maddi hem de manevi olarak destek olmuştur. Hedeflerimiz arasında olan kurumsal yapımızı güçlendirip yeni
genel merkez binamızla taçlandırabilmek için yaklaşık 2 yıl ciddi ve yorucu bir süreçten geçtik. Bu sürecin
sonunda yeni genel merkezimizde, tarım sektörü içerisinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri için ofis,
lojistik ve manevi destek sağlayabileceğimiz bir yapıya kavuşarak, İskele Boğaz Şubemizle de on line çalışma
fırsatını yakaladık.
Göreve geldiğimiz ilk yıllarda üreticinin akaryakıt, doğrudan gelir desteği, olası kuraklıktan doğacak olan
tazminatların oranı, tohumluk materyali fiyatları, gübre fiyatları ve ürün pazarlama fiyatlarındaki dengesizlikle
birlikte olan belirsizlik hat safhadayken bugün hükümetlerle geliştirilen diyaloglar sonucunda minimum
seviyeye indirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın meyvelerini 2014-2015,2015-2016,2016-2017 üretim
sezonları içerisinde almış bulunmaktayız.
2014 yılından günümüze kadar üç üretim yılı ve şuan içinde bulunduğumuz üretim yılı dâhil olmak üzere
dört üretim yılı görmüş durumdayız. 34.Dönem yönetim kurulu olarak dört sezonluk üretim yıllarında bir tam
kurak iki bölgesel kuraklıklarla birlikte ciddi verim kayıplarının yaşandığı sezonlar gördük. Bu süreçler içerisinde
her zaman üreticilerimiz haklarını korumayı bildik ve çalışmalarımızı o yönde geliştirdik. 34. Dönem Yönetim
Kurulu öncesinde 15, 20 T.L. tam kurak olan bölgelerin tazminat oranlarını verdiğimiz mücadeleler sonrasında
ilk olarak 80 T.L. ardından ise 86 T.L. olmasının önünü açarak, hem üretimin devam etmesine katkı sağladık
hem de üreticilerimizin bir nebze rahat nefes almasına katkı koyduk. Görev süremiz boyunca devletteki hak
edişlerimizi gününde tahsil edeme bilmek için her türlü mücadeleyi ortaya koyduk.
Görev süremiz boyunca hem kültürel üretim alışkanlıklarımızı korumaya, hem de gelişen teknoloji ve
dünya standartlarıyla birlikte çağın getirdiklerini üreticilerimizle buluşturmaya çalıştık. Bunların başında 2016-
2017 üretim sezonu içerisinde hükümet ile yaptığımız çalışmalar sonucunda hem tasdikli tohumluk materyaline
destek sağlanmış hem de yeşil ot(sano) biçimi yapan üreticilerimize üretim alanı bazında yeni teşviklendirme
modeli geliştirilmesine vesile olunmuştur. Bu zaman dilimi içerisinde sadece üreticilerimizin hakkını korumakla
kalmayıp onların gelişmesine, olası üretim kayıplarının önlenerek kayıpların ülke ekonomisine
kazandırılmasına katkı sağlayabilmek için belirli aralıklarla ülkemize yurt dışından Profesör hocalar davet
ederek hastalıklarla mücadele, ekimle ilgili bilgiler, bitki koruma, hasat süresi boyunca biçerdöverlerde
gerçekleşen dane kayıplarının önlenmesi için çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
34.Dönem içerisinde Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği birçok eyleme imza atmak zorunda kalmakla beraber
zaman zaman diğer tarım sivil toplum örgütlerinin gerçekleştirdiği eylemlere de üreticinin ve köylünün haklarını
korumak adına destek vermiş etkin olarak eylemlerine katılım göstermiştir.
Bizler görevimizin ve sorumluluğumuzun bilincinde olarak çalışmalarımızı sürdürerek, temsil ettiğimiz
üreticilerimizin sadece haklarını değil onlar daha çağdaş üretim yapabilmelerine katkı sağlamak amacı ile yılda
en az 4 kez Türkiye Cumhuriyetinde işbirliği yaptığımız Tarım Fuarlarına ellişer kişilik üretici grupları ile katılım
gerçekleştirdik.
34.Dönem yönetim kurulu eğitimin, üretimin ve üretilecek olan ürünün doğru şekilde doğru yere
pazarlanmasını öneminin bilincinde olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Bu kapsamda Güzelyurt ilçesinde
bulunan Güzelyurt Meslek Lisesi Tarım bölümü öğrencileri yerinde ziyaret edilerek, onların tarım fuarlarındaki
yerlerini almalarını sağlanmış, öğrencilerin sadece teorik olarak değil, pratikte de başarılı olmalarına bir nebze
de olsa katkı sağlamaya çalışılmıştır. Bu dönem boyunca belirli aralıklarla tarım sektörü içerisinde bulunan
narenciye paketleme tesisleri, tohumluk materyali hazırlama tesisleri, hayvansal yem üretim tesisleri ziyaret
edilerek ülkemizdeki tarımsal ürün işlemenin boyutu ve ekonomiye olan katkısı yerinde incelenerek gerekli olan
bilgilerin paylaşımı sağlandı.
Yaptığımız çalışmalar bunlarla sınırlı kalmayıp ülkemizi uluslar arası arenada Dünya Çiftçiler Birliğindeki
sandalyemizle temsil edip, Kooperatif Levazımında Dünya Çiftçiler Birliğine katılımını sağlamış olduk.
2016 yılının ikinci yarısında gündeme gelen birlikler ve dernekler yasası kapsamında tüzüğümüz tadil
edilip yasa kapsamında dernekleşmemiz gündeme gelecekti. Ancak K.T.Ç.B. ülkenin ilk sivil toplum
örgütlerinden ve aynı zamanda en büyük sivil toplum örgütlerinden olmasından dolayı yönetim kurulumuz
tüzük tadilatı değil, K.T.Ç.B. yasasını hazırlayıp, meclisten geçerek Aralık 2017 de resmi gazetede
yayımlanması sağlanmıştır. Bu yasa kapsamında yeni oluşturulması planlanan herhangi bir ikinci çiftçiler
birliğinin önüne geçilmiş K.T.Ç.B. kurumsal ve yasal yapısı güçlendirilerek hayatını idame ettirilmesi
sağlanmıştır.
Hüseyin Ç. KELLE
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği
Genel Başkanı
Değerli Kongre Üyeleri,
Şube Temsilcileri,
Saygıdeğer Konuklar;
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin 35. Olağan Genel Kurulunu oluşturan yüksek heyetinizle göreve geldiğimiz
2014 yılından bugüne kadar ki çalışmalarımızı kapsayan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği faaliyet ve mali raporunu
takdim ederiz.
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ada üzerinde Kıbrıs Türk halkının haklarını, direk veya in direk bir şekilde
savunmaya ve üretimi geliştirmeye yön veren bir sivil toplum örgütü değil, Kıbrıs Türk halkının bağrından
kopmuş köylünün, üreticinin, kırsalda yaşayan halkın atar damarıdır. 1 Mayıs 1943 yılında kurulan Kıbrıs Türk
Çiftçiler Birliği, bugün 75. İnci yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği köylüden, üreticiden,
kırsaldan aldığı güçle bugünlere gelmekle beraber 75 yıl içerisinde Kıbrıs Türk üreticisine ciddi şekilde katkı
sağlayarak üretime yön vermeyi kendine misyon edinerek üretim politikalarına yön verdi.
Bugün gerçekleştireceğimiz genel kurulun belirleyeceği yönetim kurulu ve yetkili diğer organlar ile 34.
Dönem içerisinde hedeflediğimiz kurumsal yapıyı 35. Dönem başlangıcında meclisten geçen yeni yasamızla
taçlandırıp kurumsal yapımızı güçlendirmiş olacağız. Güçlenen kurumsal yapımızla köylümüze,
üreticilerimize, çiftçilerimize daha kolay ve daha başarılı hizmet vermek ise lüksümüz değil görevimiz
olduğunun bilincinde olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.
K.T.Ç.B. GENEL MERKEZ ve İSKELE BOĞAZ ŞUBE
Kıbrıs Türk üreticisinin sesi, vitrini, kalbi olan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Lefkoşa Yenişehir deki 11 kapı
numaralı GZT. Kemal ÂŞIK caddesinde Genel Merkezi bulunmakla beraber İskele Boğaz Şubesinde; İskele,
Gazi Mağusa, Karpaz bölgelerindeki üreticilerimize hizmet vermektedir. 15 Kasım 2016 tarihinde açılışını
gerçekleştirdiğimiz Genel merkez binamız; Sekreter ve idari ofisiyle birlikte arzu eden diğer tarım birliklerinin
kullanacağı şekilde tasarlanmış 3 boş ofis, 22-24 kişilik toplantı odası, kafeterya, 170m2’lik banka niteliğindeki
ofis ve Genel Sekreter odası, Genel Başkan makam odası ile üreticilerimize hizmet vermeye devam etmektedir.
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Merkezi ve İskele boğaz şubesi 34. Dönem boyunca düzenli çalışma saatleri
olan 08:00-16:00 arasında yaz ve kış ayları döneminde çalışmalarını sürdürmüştür. Birliğimiz tarımsal üretimin
beşiği olma özelliğini 1943 yılından itibaren sürdürmeye devam etmektedir. Bu sebepten yılda yaklaşık 10,000
faal üyeye hizmet vermektedir.
HÜKÜMETLERLE OLAN İLİŞKİLERİMİZ
34. Dönem Yönetim Kurulu Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin ülkenin en köklü, en eski ve en büyük sivil toplum
örgütü bilincinden hareketle ülke içerisindeki sosyal, ekonomik, kültürel ve tarımsal üretim yapan üreticilerin
haklarını koruyarak siyasi renk, farklı hükümet modelleri gütmeksizin çalışmalarını sürdürmüştür. Görev
süremiz boyunca dört ayrı hükümet, dört ayrı ülke ve tarım politikası biz Kıbrıs Türk Çiftçisine farklı handikaplar
katarak belli zaman aralıklarında sıkıntı yaşamamıza sebep oldu. Ancak 34. Dönem Yönetim Kurulu her türlü
zorluğu, sıkıntıyı ve çıkmazı diyalog yoluyla çözmeyi başarmış, üretici üzerine doğan handikapları minimum
seviyeye indirgemeyi bilmiştir.
Günlük tarımsal üretimle ilgili sıkıntıların çözüm arayışları dışında ülke tarım politikalarının sürekliliği
sağlayabilmek adına bu süreçte bir takım adımların atılması da kaçılmazdı. Örneğin renkli akaryakıt desteği
34.Dönem Yönetim Kurulu’nun çabaları ile tekrar gündeme gelmiş ve çalışmalarına hız katılması sağlanmıştır.
Bunun yanında kuraklık olan yıllarda ve verim kaybı yaşanan sezonlarda haritalandırma, derecelendirme
hükümetlerle yaptığımız doğru stratejiler sonucu ilk kez Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Kurulu önüne gelmiş ve bölge
temsilcileri tarafından şekillenmesine katkı konmuştur.
Bizler tarımsal üretimin en zor olduğu şu günlerde tüm hükümet modelleriyle diyalog içinde olmayı prensip
saymış, çalışmalarımızı o şekilde yürütmüş durumunda olduğumuzun da farkında olarak hareket ettik.
Değerli Kongre Üyeleri,
Şube Temsilcileri,
Saygıdeğer Konuklar;
Ülke Tarımı İle İlgili Genel Bilgi (Sorunlar ve Çözüm Önerilerimiz)
Ülkemizdeki tarımsal sorunları dikkate alacak olursak Sektörel Sorunlar, Ekonomi-Politik Sorunlar, Teknik
ve Yasal Sorunlar olarak ana başlıklar halinde özetleyebiliriz.
1-Sektörel Sorunlar;
a-Bitkisel Üretimde Sorunlar
“KKTC’nin iklim ve toprak koşullarına uyum gösterebilecek nitelikli tohum gereksinmesi uygun zaman ve
miktarda karşılanamamaktadır. İthal tohumluklar üzerinde adaptasyon çalışmaları yok gibidir. Bu durum
özellikle tahıl tohumu gereksinimde ortaya çıkmaktadır.
” Tarla tarımında nadas ve nöbetleme etkin ve sistemli bir şekilde uygulanmamaktadır.
“KKTC’nde bitkisel üretim alanı dışındaki arazi parçalarının harnup ve zeytin gibi geleneksel ürünlerle
değerlendirilmesi yanında var olan bitkisel varlığın korunması çalışmaları yetersizdir.
“Narenciye, harnup, zeytin, badem, şeftali, antepfıstığı ve diğer meyve üretimi için gerekli miktar ve uygun
zamanda fidan tedarik edememektedir.
“Sonuç olarak tohumluktan fidan üretimine değin ortaya çıkan sorunlar, bitkisel üretimin gelişmesini
sınırlamaktadır.
b- Hayvansal Üretimde Sorunlar
“KKTC hayvan yetiştiricileri nitelikli damızlık arayışı içindedirler. Bu durum özellikle küçükbaş
hayvancılıkta göze çarpmaktadır.
“Suni tohumlama hizmetlerinin ülkenin her tarafına etkin bir şekilde götürülememesi sığır ıslahı
çalışmalarını olumsuz olarak etkilemektedir.
“Özellikle küçükbaş hayvancılık alanında faaliyet gösteren işletmelerin genellikle küçük aile işletmeleri
şeklinde olması ve bunlara yönelik ekonomik ve teknik etkinliklerin yetersizliği göze çarpmaktadır. Son yıllarda
kimi yerlerde büyük işletmelerin otlatmaya uygun arazileri kapatarak, küçük ve orta ölçekli işletmeler aleyhine
genişledikleri söylenebilir. Bu durum, hayvansal üretimdeki verim artışını olumsuz yönde etkilemekte ve önemli
düzeyde istihdam ve sosyal sorunlarını ortaya çıkarmaktadır.
“Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının beslenmesinde en önemli girdi olan yeşil ve kuru ot üretimi
yetersizdir. Bu girdilerin üretimi, kuraklık ve yem bitkileri üretiminin yeterince olmamasından dolayı olumsuz
olarak etkilenmektedir.
“Karma yem üretiminde de önemli sorunlar vardır. Örneğin kanatlı yemlerinde daha ekonomik olarak
değerlendirilebilen pelet yem üretimi sınırlı olarak yapılmaktadır. Geviş getiren hayvanların beslenmesinde de
hayvan türleri ve fizyolojik gereksinmesine göre farklılaşan karma yem üretimi yetersizdir.
“KKTC’de özellikle küçükbaş hayvan yetiştiricileri, hayvanlarını kendi inşa ettikleri
mandıralarda(ağıllarda) ya da kısmen köy düzeyinde oluşturulan hayvancılık sitelerinde barındırmaktadır. Kimi
yerlerde mandıraların elektrik, yol ve su gibi alt yapı hizmetleri yoktur. Sığır barınaklarının inşası ise daha
planlıdır.
“KKTC’de hayvan kesimleri küçük ve teknik donanım açısından yetersiz mezbahalarda yapılmaktadır.
Denetimsiz ve dağınık hayvan kesimleri de söz konusudur. Diğer yandan et ve et mamullerinin düzenli ve
sağlıklı üretimi ile elde edilen yan ürünlerinin değerlendirilmesi, istenilen nitelikte yapılamamaktadır.
“KKTC’de sütün sağlıklı sağım koşulları geliştirilememiş ve soğuk zincir halen devreye sokulamamış
durumdadır. Bu nedenle süt, sağlıklı ortamda pazarlanamamakta ve süt ürünleri üretimindeki çeşitlilik
artırılamamaktadır.
“KKTC’de, hayvan sağlığını koruma hizmetleri, pahalı ve yetersiz bir görünüm vermektedir. Örneğin,
dönemsel koruyucu aşılar bile zamanında yapılamamaktadır. Veteriner Hekimlik hizmetlerinin yeterli düzeyde
yerine getirilmediği konusunda yaygın bir görüş vardır.
c-Ormancılıktaki Sorunlar;
“KKTC’de orman alanlarının büyük bir kısmının bozuk nitelikte olduğu gözlemlenmektedir. Finansman
kaynaklarının bulunmaması ya da yetersizliği nedeniyle bu arazilerde öngörülen ağaçlandırma çalışmalarının
istenilen boyutlarda gerçekleşmesi olası değildir.
“Master plan kapsamındaki ağaçlandırma çalışmaları ihale yolu ile yapılmaktadır. Ancak, ihalelerin geç
sonuçlanması ve yerli yüklenicilerin araç parkı eksikliği, çalışmaların aksamasına neden olmaktadır.
“Yöresel kaynaklarla ağaçlandırılma çalışmalarında ise gerekli finansman kaynağı zamanında ve
yeterince sağlanamamaktadır.
“Yeni ağaçlandırılan orman alanlarında otlatma yasağına uyulmaması, çalışmaları olumsuz yönde
etkilemekte ve kaynak israfını ortaya çıkarmaktadır.
“Orman gençleştirme çalışmaları ve gençleştirilmiş alanların korunması ile orman bakımında kullanılacak
orman işçiliği, nitelik ve nicelik açısından yetersizdir. İşçi sayısının nitelik ve nicelik bakımından yetersiz oluşu,
bu alanda karşılaşılan sorunların başında gelmektedir.
“Ağaçlandırma çalışmalarının yetersiz, arazilerin meyilli ve orman verimliliğinin düşük olması, büyük
ölçüde erozyonu da ortaya çıkarmaktadır. Bu durum ormanlardaki su toplama havzalarının kapasitesini
azaltmakta ve yeraltı su kaynaklarını yeterince besleyememektedir. Su Ürünlerindeki Sorunlar
“KKTC’nin kıyı sularındaki balık stoku iç talebi karşılayabilecek düzeydedir, ancak balık konaklama ve
geçiş sahaları hakkında araştırma ve bilgi eksikliği vardır.
“Yine kıyı sularında iklim ve bölge koşullarına uygun balık türleri yetiştiriciliği için gerekli çalışmalar
yapılmamaktadır.
“Açık deniz balıkçılığı ise uluslararası sularda avlanma olanaksızlıkları nedeniyle gelişme
gösterememektedir.
“Balıkçılığın geliştirilmesi için, barınaklarını temizlenmesi, onarımı ya da yenilerinin inşası için yeterli
kaynak yoktur.
“Sonuç olarak KKTC, balık ve diğer su ürünleri ihtiyacını, sınırlı düzeyde avlanma ve ithal yoluyla
karşılayabilmektedir.
2. Ekonomi-Politik Sorunlar
a-Üretim Politikaları
“KKTC’de üretim politikaları bağlamında kısa dönemde ürün fiyat oluşumunda destekleme ve
düzenlemeler yetersizdir. Bu nedenle ürün fiyat oluşumu piyasada üreticiler tarafından değil, diğer örgütlü
kesimler tarafından belirlenmektedir.
“Tarımsal kredi dağıtımı, K.T. Kooperatif Merkez Bankası, Köy Kooperatifleri ve TC Ziraat Bankası
tarafından yapılmaktadır. Üreticiler özellikle yatırıma dönük finansman zorlukları çekmektedir. Yatırım kredisi
temini için sağlanan kredilerin faiz oranı yüksek ve kredi süresi yetersizdir. Bunlara kefalet ile ilgili işlemlerdeki
sorunlar da eklenince kredi kullanımını zorlaştırmaktadır.
“Tarım sigortası, üretimin her dalı için yaygınlaşmamıştır. Pazarlama ve Örgütlenme Tarımsal ürünlerin iç
ve dış piyasalarda pazarlanmasında yaşanan birçok sorun vardır. Bunlar kısaca şöyle sıralanabilir;
“Üretici ürününü uygun koşullar ve zamanda değerlendirememektedir. Kim durumlarda alıcı bile
bulamamaktadır
“Üretici örgütlerinin niteliksel olarak güçsüzlüğü nedeniyle, üretici ve tüketici arasında toptancı ve
perakendeci kâr marjları büyük boyutlara ulaşmaktadır. Örneğin kuzu ve oğlak pazarlamasında açıkça
yetiştirici zararına işleyen bir pazar düzeni vardır. Bu durum üretimin gerilemesine neden olmaktadır.
“Dış pazarlamada ise ulaşımla beraber dış ülke pazarları ile olan bağlantıların yetersizliği, finansman
temininde yaşanan sıkıntılar ve yönetsel sorunlar gibi sorunlar vardır. Yaş meyve ve sebze dışsatımında kargo
taşımacılığı ucuz ve seri bir şekilde düzenlenememektedir. Özellikle uluslararası şirketlere ait uçaklardan
yararlanılamamaktadır.
“KKTC’de çok sayıda çiftçi örgütlenmesi vardır. Ancak bunların tarım politikalarının belirlenmesinde
işlevleri yeterli değildir.
“Çiftçi örgütlenmesinde teknik ve ekonomik örgütlenme iç içe geçmiştir.
“Özellikle ekonomik örgütlenmenin yetersiz oluşu, ucuz girdi temininden pazarlamaya değin her konuda
üreticiyi piyasada var olan tarım tekellerine mahkûm etmiştir.
“Sonuç olarak iç ve dış pazarlamada üretici zararına ortaya çıkan durum, üretimin gerilemesi yanında
çiftçinin de yoksullaşmasına neden olmaktadır. Teknik ve Yasal Sorunlar Teknik ve
b-Yasal Sorunlar şöyle sıralanabilir;
“KKTC’de çiftçilere yönelik nitelikli tarımsal yayım ve yayın çalışmaları başlangıç aşamasındadır. Bu
durum, üreticinin çağdaş tarım teknolojisine erişmesini ve koşullarının iyileşmesini engelleyen önemli bir
etmendir.
“Çiftçilere ve toprağına uyum sağlayacak, örneğin tohumluk ve damızlık üretimine yönelik araştırmaadaptasyon çalışmalarını yürütecek kuruluşlar yoktur. Tohumun ve damızlığın dışa bağımlı oluşu, üretimde
verimlilik ve çeşitliliği olumsuz olarak etkilemektedir.
“Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı daire ve kuruluşların “Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları”
yasalarında belirlenen kadroları, niceliksel olarak yeterli değildir ve bu kadrolarda çok sık görev değişikliği
yapılmaktadır. Bu durum, daire ve kuruluşların işlevlerini gerektiği gibi yerine getirmelerini sınırlamakta,
sonuçta tarım sektörünün gelişmesini de olumsuz yönde etkilemektedir.
“KKTC’nde doğal su kaynaklarının sınırlılığı, ülke tarımının içinde bulunduğu önemli teknik bir sorunudur.
Sınırlılık yanında su kullanımında tasarruf da yoktur. Tarım sektöründe büyük oranda bilinçsiz sulama
sistemlerinin kullanılmasına devam edilmektedir. Bu uygulama aynı zamanda su kalitesini de olumsuz yönde
etkilemektedir.
“KKTC’de tarımsal makine parkının ekonomik ömrünü tamamlamış olduğu söylenebilir. Bu nedenle
makinelerde gereksinim duyulan yedek parça ihtiyacı büyük oranda artmıştır. Ancak makine ve teçhizatın
istenilen zaman ve koşullarda temin edilmesinde sorunlarla karşılaşılmaktadır.
“Diğer önemli bir konu da işletmelerin ölçek sorunudur. Bir yandan işletmelerin optimum büyüklüğü sorun
olurken diğer yandan ölçek temelinde büyük tarımsal işletmelerin oluşturulması özendirilmekte ve aile çiftçiliği
tasfiye edilmektedir. Bu da üretimi olumsuz etkilemekte, önemli istihdam ve sosyal sorunları ortaya
çıkarmaktadır.
Ülkemiz Kuzey Kıbrıs’taki Tarımsal Sorunların Çözümlerini ise Sektörel Çözümler, Ekonomi-Politik Çözümler
ve Eğitimsel çözümler olarak sıralayabiliriz.
Sektörel Çözümler;
a-Hayvansal Üretim;
“Yem bitkileri ile tahıl üretimi desteklenmelidir. Üreticilerin KKTC’nin güney komşularıyla rekabet etme
şansı ancak bu şekilde olasıdır.
“Sözleşmeli damızlık hayvan yetiştiriciliği mutlaka uygulamaya konmalıdır. Sözleşmeli damızlık hayvan
yetiştiriciliği hayata geçene kadar ise üreticinin devlet tarafından teşviklendirilerek kendi damızlığını kendin üret
politikası uygulanması küçükbaş üretim ve Pazar sektörüne hareket getirecektir.
“Soğuk süt zinciri projesi tamamlanmalı ve sıcak yaz günlerindeki süt bozulmaları en alt düzeye
indirilmelidir.
“Küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin ürettikleri sütlerin alınma şekli, sütlerin işlenme şeklinde
düzenlenmeye gidilmesi gerekir ki ürettikleri keçi, koyun sütüne katma değer yaratabilsin.
“Genel Tarım Sigortası Fonu tüzüğü güncellenerek küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin de tazminatları
kapsam içine alınmalıdır.
“Arıcılık sektörünün gelişmesi için de KKTC’de kimi fırsatlar vardır. Yerli bal ürünlerinin iç pazarda daha
etkin bir şekilde yer almasıyla ilerleyen dönemlerde bal ithalatının azalması söz konusudur. Üretimin artırılması
çağdaş teknolojinin yaşama geçirilmesi yanında arıcılıkla ilgili ürünlerin yeşil hat kapsamına alınması
sağlanmalıdır. Buna ek olarak Türkiye’ye ihracat olanakları da araştırılmalıdır.
b-Bitkisel Üretim;
“KKTC’de Tarım Bakanlığı bünyesinde bir “Su Kurulu” oluşturulmalı ve sudan en yüksek düzeyde
yararlanmak için çağdaş sulama yöntemleri uygulanmalıdır.
“Tarım arazilerinde gübre kullanımının toprak tahlillerine göre yapılması sağlanmalıdır.
“Tarımsal arazilerin tarım dışı kullanımı yasa ile engellenmelidir.
“Yüksek verimli ve kaliteli, hastalık ve zararlılara dayanıklı tohumluk, fide ve fidanların gereksinmeyi
karşılayacak miktarda üretimi yapılmalı ve bunlar çiftçilere uygun fiyatla pazarlanmalıdır.
“KKTC’de “Gen Merkezi” kurulmalı ve yerel tohumlukların korunması ve geliştirilmesi sağlanmalıdır.
“Toprakların işlenmesinde uygun makine kullanımı için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
” “Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği” tarafından uygulamaya konulan “Hava Modifikasyonu (weather modification)
Projesi” hükümet tarafından en üst düzeyde desteklenmelidir.
c- Ormancılık;
“KKTC’de afet haline gelen toprak erozyonunu önleme çalışmaları, desteklerle çiftçilerin katılımı da
sağlanarak hayata geçirilmelidir.
“Kuzey Kıbrıs’ta 150.000 dönüm dolayındaki bozuk orman arazilerine ekonomik değeri olan ağaçlar
(Badem, Antep, Zeytin, … )dikilmeli ve bu alanlar çevre kırsal kesimlerde yaşamakta olan köylülere örgütlülük
temelinde uzun vadeli (30 – 40 yıl) kiraya verilmelidir.
d-Su Ürünleri;
“KKTC’nin su ürünleri üretiminde ada olmanın avantajlarını yeterince kullanamadığı söylenebilir. Birçok
adanın ihracatına bakıldığında su ürünlerinin önemli bir yer tuttuğu gözlemlenmektedir. Bu bağlamda su
ürünleri üretimde gerek iç pazarda gerekse ihracatının artırılmasına yönelik yeni yatırımlara gereksinme vardır.
“KKTC’de balıkçılığın geliştirilmesi için Tarım Bakanlığı bünyesinde ayrı bir “Su Ürünleri Birimi”
oluşturulmalı, kültür balıkçılığı çevreci örgütler ile mutabakat içinde desteklenmelidir.
e-Tarımsal Sanayi;
KKTC’de yerli tarımsal hammadde kullanan ve katma değeri görece daha yüksek olan sanayi
sektörlerinin geliştirilmesi için ise şunlar yapılmalıdır;
f- Et Sektörü;
KKTC’de kırmızı eti işleyen birçok sanayi tesisi bulunmaktadır. Örneğin, küçükbaş ve büyükbaş etlerinin
işlenmesiyle elde edilen adaya özgü şeftali, samarella, bumbar gibi ürünlerin gerek turistlere tanıtılması,
gerekse dünya pazarlarında yer alması gerekmektedir. Bu bağlamda et ürünleri ihracatında dünyadaki ağır
regülasyonlar ve korumalar nedeni ile Türkiye’nin et ithalatı ile ilgili mevzuatının, KKTC’nin çıkarlarına uygun bir
şekilde değiştirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.
g- Süt Ürünleri Sektörü;
KKTC’nin ihracat rakamlarına göre toplam süt ürünleri satışının 18 milyon Euro olduğu gözlemlenmektedir.
Bunun 13.5 milyon Eurosu ise hellim ihracatıdır. Ancak hellim üretimi ve ihracatı yeterli değildir ve geliştirilmesi
için tüm süt üretiminin soğuk zincir içerisine alınması ve de hellimin yeşil hat kapsamında değerlendirilmesi
gerekmektedir. Diğer yandan hellimin coğrafi işaret tescilinin hızla yapılması sağlanmalıdır. Bu sağlandığı
takdir de ileri ki dönemlerde Türkiye raflarında tüm hellim yazan ürünlere KKTC’de üretilmiş olması koşulu
getirilecek ve bu üretimi artıracaktır. Bu sektörde oluşan başka fırsatlardan biri ise özellikle hellim üretimi
sırasında çıkan peynir altı suyunun işlenmesiyle süt tozu ya da protein tozu elde edilebilecektir. Artan hellim
üretimiyle birlikte bu tip bir yatırımlar gerçekleştirilmelidir.
h-Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü;
KKTC’nin, iklimsel özellikler dolayısıyla zeytin ve zeytinyağı üretimi konusunda birçok ülkeden daha
avantajlı olduğu söylenebilir. Örneğin zeytinyağı randımanı oldukça iyidir ve kendine has bir aromaya sahiptir.
Sektörün geliştirilmesi için, öncelikle Kıbrıs zeytinyağının da tescil edilmesi gerekmektedir. Daha sonra
markalaştırılan zeytinyağının ihraç etmenin yolları aranmalıdır. İç pazarı korumak için de zeytinyağı ithalini
engelleyecek düzenlemeler yapılmalıdır.
ı- Meyve Suyu Sektörü;
KKTC’de, özellikle narenciye üretimine katma değer sağlayacak konsantre üretimi desteklenmeli ve
ihracatına ilişkin çalışmalar yapılmalıdır. Bugün KKTC’de yabancı portakal suyu markalarının bulunması, bir
narenciye ve portakal ülkesi için kabul edilebilir bir durum değildir.
i- Enginar Sektörü;
Enginar üretimi artmakla birlikte tarımsal sanayi yatırımları henüz istenen düzeyde değildir. Bu bağlamda
enginar işlenmesiyle elde edilecek enginar çanağı ve kalbi gibi ürünleri üretecek yatırımlara gereksinme vardır.
j- Patates Sektörü;
Patatese salt sofralık bir sebze olarak bakılmamalıdır. Bu bağlamda katma değer sağlayan parmak
patates, patates unu ve patates cipsi gibi sektörlerin desteklenmeleri gerekmektedir. Güney Kıbrıs’ın patatesini
en iyi şekilde değerlendirdiği bilinmektedir.
k- Alkollü İçecek Sektörü;
Rakı, şarap, votka, viski ve diğer alkollü içeceklerin KKTC ekonomisine sağladığı katma değer ihracat
rakamlarında da göze çarpmaktadır. KKTC’de rakı sektörünün önündeki sıkıntılarından biri ise coğrafi tescili
alınırken sadece Türkiye coğrafyasının dikkate alınmış olmasıdır. Kıbrıs coğrafyasının da bu kapsam içerisine
alınması konusunda girişimlere gereksinme vardır. Yunanlıların milli içkisi uzonun coğrafi tescili alınırken
sadece Yunanistan coğrafyası değil, aynı zamanda Kıbrıs coğrafyasının da dikkate alındığı bilinmelidir.
KKTC’de şarapçılık sektörü ne yazık ki yeterince gelişememiştir. Butik şarapçılıkta yatırımların eksikliği
nedeniyle iç pazarın gereksinmesini karşılanamamakta ve durumdan ihracat da olumsuz etkilenmektedir.
Gerekli düzenlemeler yapıldığı takdirde kalite açısından şarapçılık sektörünün önü açıktır.
l- KKTC’ye Özgü İşlenmiş Gıda Sektörü;
Harnup pekmezi, turunç-ceviz macunu gibi KKTC’ye özgü ürünlerin üretiminin artırılması, turistlere
sunulması ve ihracatı için gerekli girişimlerin yapılması gerekmektedir. Örneğin, ceviz macununda coğrafi
tescilinin alınması için çalışmalar başlatılmalı ve bu ürünün turistlere daha uygun ambalajlarda sunulmasının
yolu araştırılmalıdır.
Özet ;
KKTC’de büyük çoğunluğu oluşturan küçük tarımsal işletmeler, ekonomik olarak kendine yeter hale
dönüştürülmeli ve dev tarımsal işletmelerin tekelleşme çalışmaları engellenmelidir. KKTC’de olduğu üzere
dünyada da tarım, aile çiftçiliğinden yana değil, tarım ve gıda şirketlerin denetimdeki dev tarımsal işletmeler
lehine uygulanan politikaların etkisindedir. Ve çiftçi örgütleri güçsüzlüğüdür. Aslında uzmanlar, işletmelerin
verimlilik açısından karşılaştırılmasında toplam etmen verimliliğinin dikkate alınması gerekliliğini dile
getiriyorlar. Toplam etmen verimliliği ise katma değer ya da net gelirin sosyal fırsat maliyetleri ile
değerlendirilmiş olan üretim etmenlerinin toplamına bölünmesiyle bulunuyor. Gelişmekte olan ülkelerde emek
daha bol, dolayısıyla fırsat maliyeti daha düşük olmasına ek olarak toprak ve sermayede daha düşük
maliyetlidir. Bu nedenle küçük işletmeler daha yüksek bir toplam verimliliğe sahip olmaktadırlar.
“KKTC’de de küçük işletmelerin ölçek sorunu, kamu yatırım ve hizmetlerinin sağlanması ve
kooperatifleşme ile aşılabilecektir. Örneğin, devlet sulama tesisleri, girdilerin tamamında desteklemeler, yine
girdi ve çıktıların değerlendirilmesinde kooperatifleşme, ortak makine parkları gibi. Bu bağlamda 2014 yılının
Birleşmiş Milletler tarafından “Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı” olarak ilan edilmesi, KKTC’de uygulanmakta olan
tarım politikalarının sorgulanmasını ve değiştirilmesini gündeme getirmelidir.
“Dünyanın özellikle katma değeri yüksek ürünleri üretme ve ihraç etmeye başladığı bir ortamda, KKTC
olarak hedef olarak daha çok ekonomik değer yaratan tarımsal sanayi ürünlerine ağırlık vermek olmalıdır.
Ancak yaratılan katma değerin üreticiye yüksek oranda aktarılmasında, üreticilerin kooperatifleşerek sanayici
duruma dönüştürmesi temel koşul olmalıdır. Bu durumda üretici ürünlerini pazarlama konusunda daha az
sıkıntı yaşar, aynı zamanda sanayinin gelişmesi ve ihracata başlamasıyla üretimini artırabilir. Katma değeri %
100’e yakın olan bu sektörlerin yarattığı ekonomik değer ve sağladığı istihdam ülke ekonomisi için hayati
öneme sahiptir. Tarım ve Sanayi sektörlerinin KKTC ekonomindeki tarımsal sanayi sektörünün önemli bir yer
tuttuğu ve yaklaşık 10 bin kişiye istihdamın sağladığı belirtilmektedir.
“KKTC’de tarım kesimine yapılacak desteklemeler, tarım sanayisini de olumlu olarak etkileyecektir. Bu
bağlamda gıda, yem, dokuma, tarımsal araç gereç (sağım ve kırkım makineleri, süt tankları gibi) sektörlerine de
önemli katkılar sağlayacaktır.
“Kısaca özetlemek gerekiyorsa, tarımda arz ve talep esnekliği düşüktür. Salt bu nedenden dolayı bile
KKTC’de tarım serbest piyasa düzeninin dalgalanmalarına bırakılmamalıdır. ABD ve AB ülkelerinde tarımda,
söylendiğinin tam aksine serbest piyasa koşulları egemen değildir. Bu ülkeler, tarım sektörlerini korumak için
yüksek düzeylerde destekleme fonlarına sahiptirler ve özellikle kendi iç pazarlarını, üretici ve tüketici lehine
korumaktadırlar. ABD ve AB çiftçilerinin aynı zamanda teknik ve ekonomik olarak da çok güçlü örgütleri vardır.
Bu örgütler üreticileri korumak için aynı zamanda politik mücadelelerden bile kaçınmamaktadır.
Yukarıda bahsettiğimiz tüm önerilerin gerçekleşebilmesi içinse ülkemizdeki tarımsal eğitim ve öğrenimin
önemi gün yüzü gibi açıktadır. Eğitim; Ekonomik anlamda eğitim çeşitli yaş ve toplumsal kümelerde, toplumsal
ve ekonomik değişmeleri gerçekleştirmek, bireysel ve ulusal düzeyde toplumun gelişmesini sağlamak
amacıyla, davranış ve becerileri geliştirmek ve bilginin yayılmasını sağlamak için gönüllü ve örgütlenmiş
eylemlerin tümüdür. Değişen, gelişen ve aynı ölçüde küçülen bir dünyada yaşıyoruz. Yakın gelecekte bu
değişim ve gelişime ayak uydurabilen ulusların yaşama şansı olacaktır. Artan nüfus ve bunların göç nedeniyle
şehirlerde yoğunlaşması tarımsal faaliyetlerde bulunan insanların daha fazla ve daha kaliteli üretim yapmasını
zorunlu kılmakta, diğer taraftan da bu faaliyetlerde bulunan insanların daha ileri teknolojileri kullanabilecek
düzeye gelmeleri için gerekli bilgilerin onlara sağlanmasını ve o insanların yaşam koşullarının bilinçli bir şekilde
iyileştirilmesini gerektirmektedir.
Bilgi ve bilgiyi yönetmek günümüzün en büyük sermayesi olarak değerlendirilmektedir. Bilgi geleceği
yönlendirmek geleceği yönetmek adına da en büyük girdiyi oluşturmaktadır. Bilgiye erişmede ve bilgiyi
kullanmada en önemli etken eğitim (bilgi edinme) ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi ve edinilen bilginin doğru
yerde ve zamanda kullanılmasıdır.
Tarla bitkileri, endüstri bitkileri, çayır ve meralar, meyvecilik, sebzecilik, bağcılık, biyo teknoloji, ekolojik
tarım, bitki hastalıkları ve zararlıları ile bunlarla mücadele yöntemleri, tarımsal yapıların projelendirilmesi ve
geliştirilmesi, sulama, drenaj, toprak ve su muhafaza sistemlerinin projelendirilmesi ve planlanması, toprak, su
ve bitki ilişkileri, çevre kirliliği, bitki besleme ve gübreleme, tarımsal kuvvet makineleri, tarım alet ve makineleri,
küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, popülasyon genetiği, su ürünleri yetiştiriciliği, süt teknolojisi,
tarım ekonomisi, tarım politikası, tarımsal yayım ve haberleşme alanlarında çalışan ziraat mühendisleri
tarımsal eğitime büyük katkı sağladıkları gibi kendi mesleklerini de icra etmeyi ihmal etmemektedirler. Bu
amaçla tarımsal eğitim, tarım alanında bilimsel, teknik, sosyal ve uygulamalı araştırmalar yapmak, nitelikli
öğretim vererek yeterli deneyime sahip, alanındaki sorunlara çağdaş çözümler üreten ve uluslararası ölçütlere
uygun hizmet verebilecek bireyler yetiştirmekten geçmektedir. Bununla birlikte insanlığın zorunlu ihtiyaç
duyduğu gıda güvencesini sağlamak için gerekli metotların geliştirmesi ve yeni kaynaklarının araştırılmasını
gerektirmektedir. Sağlık ve beslenme arasındaki sıkı ilişki bugün gelişmiş ülkelerin en çok üzerinde durdukları
konuların başında gelmektedir.
Ülkemiz Kuzey Kıbrıs’ta tarım sektörü kendi içerisinde bitkisel üretim, hayvansal üretim, ormancılık ve su
ürünleri olmak üzere dört alt sektöre ayrılmaktadır. Tarımsal üretimde bitkisel üretim alt sektörünün önemli bir
paya sahip olması toplam tarım sektörünü büyük ölçüde etkilemektedir. Bu bağlamda tarım potansiyeli olan bir
ülke olarak, gerek devlet bünyesinde gerekse iç ve dış pazar koşulları doğrultusunda özel sektöre, liderlik
yapabilecek, vizyon kazandırabilecek teknisyen, tekniker, mühendis yetiştirilmesi ve enstitülerde,
üniversitelerde cağın yeniliklerine çabuk adapte olabilen, bu yenilikleri bir anahtar olarak kullanıp mesleğini
dünya kriterlerinde liderlik konumunda temsil edebilen akademisyenler yetiştirilmesi tarımsal eğitimin hedefi
olarak belirlenebilir.
World Farmers’ Organisation
34. Dönem yönetim kurulu Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin ada üzerindeki öneminden hareketle 2015
yılında İtalya, 2016 yılında Zambiya, 2017 yılında ise Finlandiya’nın başkenti Helsinki de Dünya Çiftçiler Birliği
genel kurullarına katkı koyarak, temsiliyetini uluslararası arena gerçekleştirerek ülkemiz Kuzey Kıbrıs’ın
uluslararası arenada var olduğunu göstermeye devam etmiştir. Gerçekleştirilen genel kurullarda birçok
temasta bulunan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği temsilcileri 2016 yılında çeşitli Avrupa Birliği üyesi ülke çiftçi
örgütlerinin yanı sıra Amerika, Arjantin, Finlandiya ve Zambiya Çiftçiler Birliği Başkanları ile ayrı ayrı görüşerek
kendi ülkemizdeki sıkıntılarımızı aktaran birlik yetkilileri ülkemizdeki sorunlar ile ilgili fikir alışverişinde
bulunuldu. Kıbrıs Türk üreticilerinin son dönemlerde yaşadıkları üretim sıkıntılarını ve üretimin dış piyasada
Pazar bulması konusunda yaşadıkları sıkıntıları aktardılar. Özellikle Tarım ürünlerinin Serbest dolaşımı ve fairtrade konularını içeren konuların değerlendirildiği paneller sonrasında, Ülkemizin yaşadığı sıkıntıların dile
getirilmesi fırsatı yakalandı. Özellikle Avrupa Birliği dışında tutulan ülkemizin bu sebeplerden dolayı ürettiği
ürünlerin serbest dolaşımının önünün açılması gerektiğine vurgu yapıldı. Dünyadaki açlık sınırındaki insan
sayısına bakıldığı zaman gıda üretimi ve tedariki konusunda siyasetin dışında, ticarette serbesiyetin getirilmesi
gerektiği, bunun ise ürün kalitesi ve standardının da daha fazla özen gösterilmesi gereken konuların başında
geldiği konusu tartışıldı. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduktan sonra, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Dünya
Çiftçiler Birliği Başkanı Dr.Nguleka ve Genel Sekreter Dr. Marinis’i adamıza ziyarete davet etmiş ve Kasım Ayı
içerinde bir ziyaret için mutabık kalınmıştır. Ülkemizdeki ve çevremizdeki çiftçilik faaliyetlerini daha yakından
görüp tüm dünyadaki çiftçiler vasıtası duyurmak adına daveti memnuniyetle karşılayan Dünya Çiftçiler Birliği
Başkanı Dr.Nguleka ve Dr.Marinis Kasım ayındaki ziyaretin önemine değindiler.
2017 yılında Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de gerçekleşen toplantıda ise yaptığı temaslarda KKTC
tarımı, tarım alanlarında yaşanan sıkıntılar ve kuraklıkla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Üye çiftçi Birlik
başkanları ile bir araya gelme fırsatı bulan K.T.Ç.B heyeti, Dünya Çiftçiler Birliği’ni 2019 yılında gerçekleşecek
olan Genel Kurulu için ülkemize davet etti.
2014 Yılı Faaliyet Raporu;
2014 Yılı Nisan Ayı;
07 Nisan 2014
Saat 10.00: Eski Yönetim kurulu ve eski Genel Başkan ile yeni yönetim kurulu ve yeni seçilen Genel
Başkan K.T.Ç.B genel merkezinde görev devir teslim töreni gerçekleştirdi.
08 Nisan 2014
Saat 10.30: Yeni seçilen K.Ç.T.B Genel Başkanı ve yönetim kurulu ilk toplantılarını gerçekleştirerek Genel
Sekreter, Veznedar, G.T.S.F, T.Ü.K. ve Danışman kurulu üyelerini belirledi.
09 Nisan 2014
Saat 12.00: Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’ne Genel Başkan seçilen Hüseyin Çavuş Kelle ilk televizyon
programına K.T.V.’de katıldı.
10 Nisan 2014
Cumhurbaşkanı Dr. Derviş EROĞLU, K.T.Ç.B’nin 34’üncü genel kurul sonrası Genel Başkan Hüseyin Ç.
KELLE’yi tebrik mesajı yollayarak kutladı.
11 Nisan 2014
Saat 14.30: Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’ne Genel Başkan seçilen Hüseyin Çavuş Kelle Detay gazetesine
34. Dönemle ilgili hedeflerini açıkladı.
Saat 21.00: Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’ne Genel Başkan seçilen Hüseyin Çavuş Kelle Kıbrıs T.V. de Teyfik
DİRENÇ’in konuğu olarak K.T.Ç.B’nin durumunu değerlendirmekle beraber 34.Dönem içerisindeki
hedeflerinden bahsetti.
13 Nisan 2014
Basın açıklaması yapılarak, 2013-2014 üretim yılında doğabilecek muhtemel kuraklık ve üreticinin genel
durumu değerlendirildi.
15 Nisan 2014
Saat 09.30: Avrupa Birliği Bilgi merkezinde gerçekleşen toplantıya K.T.Ç.B Genel Başkanı ve Tarım,
Doğal Kaynaklar Bakanlığından temsilci katıldı.
Saat 11.30: Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Serdar DENKTAŞ yönetim
kurulu tarafından ziyaret edildi.
Saat 13.00-14.00: BRTK’da haber akışı programının konuğu K.T.Ç.B Genel başkanı oldu.
Saat 15.45: K.T.Ç.B Genel başkanı Kıbrıs Gazetesi muhabiri İsmail volkan ile röportaj gerçekleştirdi.
16 Nisan 2014
Saat 15.00: Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığında tohum fiyatlarındaki iyileştirme ve genel
değerlendirme için G.T.S.F fonu müdüründen görüş alınabilmesi için K.T.Ç.B Genel Başkanı toplantı
gerçekleştirdi.
17 Nisan 2014
Saat12.30: Havadis gazetesi muhabiri ile K.T.Ç.B. genel başkanı il gündeme ilişkin röportaj
gerçekleştirdi.
Saat 14.30: Zey-bir başkanı İrfan ÇELİK K.T.Ç.B. Genel başkanına gündeme ilişkin konuları
değerlendirmek amacı ile ziyaret gerçekleştirdi.
Saat 15.20: BRTK’dan Aziz KARAAZİZ’le K.T.Ç.B. Genel Başkanı gündeme ilişkin röportaj yapıp, çekim
gerçekleştirdi.
18 Nisan 2014
FAALİYET RAPORU
Saat 18.30: K.T.Ç.B Merkez Yönetim Kurulu kuraklık bölgelerini belirleyebilmek için toplantı düzenledi.
27-29 Mayıs tarihleri arasında Tüyap Konya Tarım fuarına katılacak 20 kişilik heyetin belirlenmesi ve
hazırlıkların gerçekleştirilmesi için çalışmalara hız verilme kararı alındı.
19 Nisan 2014
Saat 13.00-14.00: K.T.Ç.B. Genel Başkanı Sim T.V.’de Tarımı tartışalım programının konuğu oldu.
22 Nisan 2014
Saat08.20: K.T.Ç.B. Genel Başkanı BRTK’da canlı yayına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde
bulundu.
25 Nisan 2014
Saat 15.00: K.T.Ç.B Merkez yönetim Kurulu ile T.C. Büyükelçiliği ziyaret edildi.
Saat 16.30: Genel Yönetim kurulu ile K.K.T.C. Başbakanlık arasında 34.Döneme ilişkin toplantı
gerçekleştirildi.
28 Nisan 2014
Saat 11.00: Genel Yönetim kurulu ve Toprak Ürünleri Kurumu zahire fiyatlarının belirlenmesi için Toprak
Ürünleri Kurumunda toplantı gerçekleştirildi.
29 Nisan 2014
Saat 10.00: Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Yönetim ile Cumhurbaşkanı Dr. Derviş EROĞLU ziyaret
edildi.
2014 Yılı Mayıs Ayı;
02 Mayıs 2014
Saat10.00: Başbakanlık toplantı salonunda Çevre Platformu üyeleri ve çevre temizliği konusunda toplantı
gerçekleştirildi.
06 Mayıs 2014
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı D.G.D. ve Tohumluk materyali arpa,buğday konusunda hükümete
çağrıda bulanarak gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtirken ödemelerin en erken zamanda
gerçekleşmesini önerdi.
07 Mayıs 2014
B.R.T.K. tarla çekimlerine ALANİÇİ ve AKOVAçiftçilerinin destek vermesi ile sağlandı.
08 Mayıs2014
Saat 10.00: Cumhuriyet Meclisinde gerçekleşen A.B. uyum yasa tasarısı komitesine yönetim kurulunu
temsilen katılımcı göndererek katkı sağlandı.
Saat 11.30: Reel sektörün durumu ve güneye kayan ticaret ile ilgili Sayıştaylıkta gerçekleşen toplantılara
yönetim kurulundan temsilci katılarak katkı koydu.
09 Mayıs 2014
Saat 10.30: K.T.Ç.B. Merkez Yönetim Kurulu toplanarak zahire fiyatlarıyla ilgili görüş alışverişinde
bulundu.
12 Mayıs 2014
Saat 15.00: K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığında zahire fiyatları, D.G.D, kuraklık
tazminatları ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.
13 Mayıs 2014
K.T.Ç.B. Yönetim Kurulu ve Merkez Yönetim Kurulu D.G.D, kuraklık tazminatları ve yeni yol haritası belirlemek
amacı ile ilgili bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi.
14 Mayıs 2014
Saat 14.15: T.C. menşeli olan Kazak Tarımın Kuzey Kıbrıs’ta tohumla ilgili çalışmalarına K.T.Ç.B. Genel
Başkanı ile görüşme yaparak başladı.
Saat 15.00: Tohumlukla ilgili Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığında gerçekleşen toplantıya K.T.Ç.B.
Genel Başkanı ile birlikte Merkez Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.
15 Mayıs 2014
Saat 13.00: Toprak Ürünleri Kurumunda gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına T.Ü.K. temsilcimiz
katıldı.
Saat 16.00: Tarım Bakanlığında tohumluk materyali ile ilgili gerçekleşen toplantıya K.T.Ç.B yönetim kurulu
temsilcileri katıldı.
16 Mayıs 2014
20 Mayıs tarihinde Magosa limanından Libya ya ihraç edilecek olan 530 damasko keçinin sağlık kontrolleri ve
yazışma işlemleri başlatıldı.
19 Mayıs 2014
Saat 20.30: Alaniçi köyünde ilk kitlesel toplantı gerçekleştirildi.
20 Mayıs 2014
Saat 21.00: Ada T.V.’de gerçekleşen canlı yayına K.T.Ç.B. genel başkanı katılarak gündemi değerlendirdi.
22 Mayıs 2014
Saat 08.45: K.T.V.’de gerçekleşen canlı yayına K.T.Ç.B. genel başkanı katılarak gündemi değerlendirdi.
İzmir de gerçekleşen Tarım fuarına Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’ni temsilen 5 kişilik heyet katıldı.
25 Mayıs 2014
K.T.Ç.B. Genel Başkanı basın açıklaması yaparak, ülkede üretimin durma noktasına getirildiğine işaret etti
27 Mayıs 2014
27-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecek Agroexpo Eurasia 9. Uluslararası Tarım Sera ve
Hayvancılık fuarına 20 kişilik heyet katılarak, K.T.Ç.B. temsil edildi.
30 Mayıs 2014
Saat11.00: Avrupa Birliği bilgi merkezi temsilcileriyle K.T.Ç.B. Genel Başkanı bir araya gelerek yeni
dönemde yapılması planlanan projelerle ilgili bilgi alışverişinde bulundu.
2014 Yılı Haziran Ayı;
02 Haziran 2014
Saat10.00: K.T.Ç.B. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Saat15.30: K.T.Ç.B. Genel Başkanı basına röportaj vererek kuraklık tazminatlarının ödenmediği takdirde
16 Haziran tarihinde eyleme gidileceğini belirtti.
03 Haziran 2014
Saat12.00: K.T.Ç.B. Merkez Yönetim Kurulu var olan sıkıntıların çözümü için Tarım ve Doğal Kaynaklar
Bakanlığında toplantı gerçekleştirdi.
Saat15.30: K.T.Ç.B. Genel Başkanı Merkez Yönetim Kurulu ve Yönetim kurulu ile birlikte basın toplantısı
düzenledi.
05 Haziran 2014
Saat 20.30:Kumyalı bölgesinde K.T.Ç.B. tarafından bölge kitle toplantısı düzenlendi.
06 Haziran 2014
K.T.Ç.B Alan içi köyünde gerçekleşen Hasat Festivaline etkin katılım göstererek, sosyal dayanışma örneği
gösterdi.
09 Haziran 2014
Saat 16.15: K.T.V.’de gerçekleşen canlı yayına K.T.Ç.B. genel başkanı katılarak gündemi değerlendirdi.
Saat 20.30: Güzelyurt bölgesinde K.T.Ç.B. tarafından bölge kitle toplantısı düzenleyerek olası eylemde
Narenciye Üreticileri Birliğinden ve bölge Patates Üretici Birliklerinden destek aldı.
12 Haziran 2014
Saat 20.30: Dördüncü bölge toplantısı Vadili köyünde K.T.Ç.B. tarafından bölge kitle toplantısı
düzenlendi.
14 Haziran 2014
Saat 07.30: K.T.Ç.B Genel yönetim kurulu toplanarak, Eylem kararı öncesi son kez Tarım Bakanlığını
ziyaret ederek, diyalog yoluyla sorunların çözülmesini önerdi.
Saat 12.00: K.T.Ç.B. tarafından getirilen öneriler doğrultusunda Tarım Bakanlığı yeni bir çalışma
başlattığından dolayı 16 Haziranda yapılması planlanan eylem K.T.Ç.B yönetimi tarafından ertelendi.
Saat 16.00: Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı K.T.Ç.B genel merkezini ziyaret ederek, yeni başlatılan
çalışma ile ilgili olarak yönetim kuruluna bilgi verdi.
2014 Yılı Temmuz Ayı;
01 Temmuz 2014
Saat 11.00: K.T.Ç.B. Merkez Yönetim Kurulu ile Tarım Bakanı sorunların çözülmesi için bir araya geldi.
07 Temmuz 2014
Saat 18.00:K.T.Ç.B. Merkez Yönetim Kurulu ve G.T.S.F. K.T.Ç.B. temsilcisi bir araya gelerek kuraklık
bölgelerinin haritalandırılması ve akaryakıtta olan zammı değerlendirmek için toplantı düzenledi.
Saat 20.00: Genel Yönetim Kurulu, K.T.Ç.B. Merkez Yönetim Kurulu ve G.T.S.F. K.T.Ç.B. temsilcisi
tarafından kuraklık haritalarıyla ilgili bilgi Genel Yönetim Kurulu’na verildi.
08 Temmuz 2014
K.T.Ç.B. Genel Sekreteri 07 Temmuz 2014 tarihinde gerçekleşen toplantıda ortaya çıkan kuraklık harita
sonuçlarını Tarım ve Doğal Bakanlığına iletti.
Saat 15.00: K.T.Ç.B. Genel sekreteri ve Yönetim Kurulundan temsilciler İçişleri ve Çalışma Bakanını
ziyaret etti.
15 Temmuz 2014
Saat 08.30: K.T.Ç.B Genel Başkanı Genç TV’de Canlı yayına konuk oldu.
Saat 12.30: K.T.Ç.B Genel Başkanı As TV’de Canlı yayına konuk oldu.
16 Temmuz 2014
Saat 15.15: Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti Tarım Müşaviri birlik genel merkezini ziyaret etti.
17 Temmuz 2014
Saat 08.30:K.T.Ç.B. Merkez Yönetim Kurulu ve G.T.S.F. K.T.Ç.B. temsilcisi bir araya gelerek kuraklık
bölgelerindeki son şekilleri ile ilgili toplantı gerçekleştirdi.
22 Temmuz 2014
Çiftçi’nin sesi dergisi hazırlıkları başlatıldı.
24 Temmuz 2014
K.T.Ç.B. Genel Başkanı basına açıklama yaparak ‘ Tarım dibe vurdu, çiftçi sıfırlandı.’ ifadesini kullandı
25 Temmuz 2014
Saat 15.15:K.T.Ç.B. Merkez Yönetim Kurulu ve G.T.S.F. K.T.Ç.B. temsilcisi Tarım ve Doğal Kaynaklar
Bakanlığında kuraklığın son şeklini görüşmek için toplantı gerçekleştirdi.
2014 Yılı Ağustos Ayı;
06 Ağustos 2014
Saat 10.45: K.T.Ç.B Genel Başkanı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanıyla bir araya gelerek kuraklık
tazminatlarının ödeme zamanı ile ilgili toplantı gerçekleştirdi.
14 Ağustos 2014
Saat 12.00: B.R.T.K’da gerçekleşen canlı yayına K.T.Ç.B. genel başkanı katılarak gündemi değerlendirdi.
15 Ağustos 2014
Saat 19.30: K.T.Ç.B Genel yönetim Kurulu Birliğe ödenen yıllık ödemenin 50 T.L. olmasına karar verdi.
18 Ağustos 2014
Saat 12.00: Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti Tarım Müşaviri birlik genel merkezini ziyaret etti.
Saat 21.00: Ada TV’de gerçekleşen canlı yayına K.T.Ç.B. Genel Başkanı ile birlikte diğer üretici birlik
başkanları katılarak gündemi değerlendirdi.
21 Ağustos 2014
Saat 17.00: K.K.T.C. Sayıştaylığında gerçekleştirilen halk konseyi toplantısına K.T.Ç.B. Genel Başkanı
katıldı.
27 Ağustos 2014
Saat 10.00: K.T.Ç.B. Genel Merkezinde Basın toplantısı düzenleyerek, Kooperatif Merkez Bankası,
üreticilerin ödenen kuraklık tazminatlarını, vadeleri olmamasına rağmen tohumluk materyali borçlarına
kestikleri için tepki koydu.
2014 Yılı Eylül Ayı;
01 Eylül 2014
Saat 11.00: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep TAYYİP ERDOĞAN’I karşılama konvoyu
düzenlendi.
03 Eylül 2014
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Sn. Halil İBRAHİM AKÇA’ya ziyaret gerçekleştirildi.
22 Eylül 2014
Alaniçi Türk Kadınlar Birliği Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Ç. KELLE’yi ziyaret ederek görüş
alışverişinde bulundu.
23 Eylül 2014
Saat 14.00: Alaniçi Kadınlar Kulübü ile K.T.Ç.B. genel merkezinde toplantı gerçekleştirildi.
Saat 15.00-16.00: K.K.T.C. Başbakan yardımcısı ile K.T.Ç.B. Genel Başkanı toplantı gerçekleştirdi.
25 Eylül 2014
Saat 09.30: Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma ofisinde düzenlenen toplantıya K.T.Ç.B. Genel başkanı katıldı.
2014 Yılı Ekim Ayı;
21 Ekim 2014
Saat 19.30: K.T.Ç.B. Genel Yönetim Kurulu dayanışma yemeği gerçekleştirdi.
31 Ekim 2014
Saat 10.30: Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile K.T.Ç.B. arasında Aspir üretimi hakkında toplantı
gerçekleştirildi.
Saat 12.00: B.R.T.K’da gerçekleşen canlı yayına K.T.Ç.B. genel başkanı katılarak gündemi değerlendirdi.
Saat 18.00:Genç TV’de gerçekleşen canlı yayına K.T.Ç.B. genel başkanı katılarak gündemi değerlendirdi.
2014 Yılı Kasım Ayı;
02 Kasım 2014
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının aspir üretimi konusunu gündeme getirmesinden dolayı Kıbrıs Türk
Çiftçiler Birliği Genel Başkanı basın açılaması yaparak tepki koydu.
09 Kasım 2014
K.T.Ç.B’nin kurucu başkanlığını yapan rahmetli Genel Başkan Hüseyin Gültekin’in ailesiyle birlikte K.T.Ç.B.
Genel Başkanı toplantı düzenleyerek bilgi alışverişinde bulunuldu.
20 Kasım 2014
Saat 10.40: Genç TV’de gerçekleşen canlı yayına K.T.Ç.B. genel başkanı katılarak gündemi
değerlendirdi.
Saat 12.00: B.R.T.K’da gerçekleşen canlı yayına K.T.Ç.B. genel başkanı katılarak gündemi değerlendirdi.
26 Kasım 2014
K.T.Ç.B. Genel Başkanı Hüseyin Ç. KELLE O.D.T.Ü Kuzey Kıbrıs kampüsünde gerçekleştirilen panele
katılarak, sunum gerçekleştirdi.
2014 Yılı Aralık Ayı;
04 Aralık 2014
Saat 12.30: Tatlısu Seracılar Birliği Gençlik Spor Kulübü K.T.Ç.B. genel merkezine ziyarette bulunarak
Genel Başkan Hüseyin Ç. KELLE ile toplantı gerçekleştirdi.
11 Aralık 2014
Saat 12.00: B.R.T.K’da gerçekleşen canlı yayına K.T.Ç.B. genel başkanı katılarak gündemi değerlendirdi.
16 Aralık 2014
Saat 11.00: Cumhurbaşkanı adayı Sn. Mustafa AKINCI seçim heyeti K.T.Ç.B. Genel Merkezini ziyaret
ederek, seçimi kazandığı takdirde üstleneceği misyonu paylaştı.
25 Aralık 2014
Saat 19.00: Merkez Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilerek, K.K.T.C.’yi ziyaret edecek olan Türkiye
Cumhuriyeti Tarım Bakanı ile yapılacak görüşmenin içeriği değerlendirilerek karar alındı.
2015 Yılı Faaliyet Raporu;
2015 Yılı Ocak Ayı;
05 Ocak 2015
Hayvan yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği’nin gerçekleştirdiği eyleme destek verildi.
08 Ocak 2015
Saat 15.30: Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile toplantı gerçekleştirilerek üreticilerin sorunları
konuşulup çözümler üretilmeye çalışıldı.
11 Ocak 2015
Saat 10.00: B.R.T.K’da gerçekleşen canlı yayına K.T.Ç.B. genel başkanı katılarak gündemi değerlendirdi.
22 Ocak 2015
Toparlanıyoruz Hareketi Genel Başkanı Sn. Kudret ÖZERSAYK.T.Ç.B. Genel Merkezi’ni ziyaret etti.
Ulusal Adalet Partisinden Sn. Fatma SÖNMEZER K.T.Ç.B. genel merkezini ziyaret etti.
23 Ocak 2015
Ankara’da gerçekleştirilen temaslarda Ziraat Odaları ve T.C. Tarım Bakanlığı Bakan Yardımcısı ile görüşme
yapıldı.
29 Ocak 2015
Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği Tarım müşaviri ile birlikte yemekli toplantı gerçekleştirildi.
2015 Yılı Şubat Ayı;
12 Şubat 2015
CreditWest Bank ile işbirliği protokolü imzalanarak, üreticilerin araç sigortası ihtiyaçlarını indirimli bir şekilde
yararlanmaları sağlanmıştır.
18 Şubat 2015
Saat 12.30: Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ile toplantılı yemek düzenlendi.
19 Şubat 2015
Saat 16.00: Tarım ve Doğal Bakanı ile K.T.Ç.B Merkez Yönetim Kurulu gerçekleştirdi.
23 Şubat 2015
Tarımsal Araştırma Müdürü ve K.T.Ç.B. Genel Sekreteri bir araya gelerek üreticilerin sıkıntılı ekinleri ile ilgili
toplantı gerçekleştirdi.
Saat 15.40: T.C. Elçiliği yardım Heyeti Tarım Müşaviri gerçekleştirilmesi planlanan yeni K.T.Ç.B. Genel
Merkezi ile ilgili toplantı yapmak için K.T.Ç.B. Genel Merkezine ziyaret gerçekleştirdi.
24 Şubat 2015
Saat 15.20: Kanal Tgerçekleşen canlı yayına K.T.Ç.B. genel başkanı katılarak gündemi değerlendirdi.
2015 Yılı Mart Ayı;
04 Mart 2015
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı basın açıklaması yaparak hükümeti akaryakıt desteğinin
2014 YILI FAALİYETLERİMİZ
2014 YILI FAALİYETLERİMİZ
ödememesini eleştirerek ‘Hükümet şaşırma, Sabrımızı taşırma’ ifadelerini kullandı.
05 Mart 2015
Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği Yardım Heyetinin katkılarıyla yapılması planlanan yeni K.T.Ç.B Genel Merkezinin
gerekli yazışmaları ve önergesi K.T.Ç.B, Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği ve K.K.T.C. Başbakanlığı arasında
gerçekleşti.
09 Mart 2015
Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği Yardım Heyetinin katkılarıyla yapılması planlanan yeni K.T.Ç.B Genel Merkezinin
önergesi K.K.T.C. Başbakanlığı tarafından onaylanıp imzalandı.
13 Mart 2015
K.T.Ç.B temsilcileri ile ülkemizde yer alan arıtma tesisleri işletmecileri bir araya gelerek, arıtma tesislerinde
inceleme yaptı ve çıkan posanın değerlendirilmesi gündeme alındı.
16 Mart 2015
Saat 11.00: Sn. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş EROĞLU K.T.Ç.B. Genel merkezini ziyaret ederek MYK ile
görüş alışverişinde bulundu.
17 Mart 2015
Saat 14.00: T.C. Ziraat Bankası Kıbrıs Genel Müdürü ile K.T.Ç.B. Genel Başkanı bir araya gelerek
üreticilerin kredilendirmelerindeki engellerin ortadan kaldırılması için görüş alışverişinde bulundular.
24 Mart 2015
Magosa’ya bağlı Güvercinlik köyünde dolu zararından doğan mağduriyetin giderilmesi için G.T.S.F yetkilileri
ve K.T.Ç.B Genel Başkanı yerinde incelemelerde bulundu.
K.K.T.C. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sn. Sibel SİBER K.T.Ç.B. Genel merkezini ziyaret ederek MYK ile
Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi görüş alışverişinde bulundu.
30 Mart 2015
Saat 13.00: Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın hazırlamayı planladığı Tarım Strateji Planına görüş
bildirmek için K.T.Ç.B’den temsilci gönderildi.
31 Mart 2015
Saat 12.00: AS TV’de gerçekleşen canlı yayına K.T.Ç.B. genel başkanı katılarak gündemi değerlendirdi.
2015 Yılı Nisan Ayı
02 Nisan 2015
A.B. Bilgi merkezi temsilcileri ile K.T.Ç.B. Genel Başkanı ve birlik temsilcileri toplantı düzenlendi.
06 Nisan 2015
Saat 15.00: Narenciye Üretici Birlikleriyle K.T.Ç.B arasında toplantı düzenlenerek ülkedeki tarımsal
üretimin dünü, bugünü ve yarını değerlendirildi.
13 Nisan 2015
Saat 16.00: Enginar Üretici Birlikleriyle K.T.Ç.B arasında toplantı düzenlenerek ülkedeki tarımsal üretimin
dünü, bugünü ve yarını değerlendirildi.
22 Nisan 2015
‘Biçerdöverde dane kayıplarının önlenmesi’ ile ilgili olarak eğitim seminerleri başlatıldı.
27 Nisan 2015
Zahire fiyatlarının belirlenmesi ile ilgili çalışmaları başlatabilmek için T.Ü.K. ile görüşme yapılarak, taban
fiyatının belirlenmesi talebinde bulunuldu.
2015 Yılı Mayıs Ayı;
01 Mayıs 2015
Büyükkonuk Belediyesi tarafından düzenlenen 16’ncı Geleneksel Eko Güne K.T.Ç.B. olarak, kültürel etkinlerin
çoğalmasına ve Kıbrıs Türk kültürüne sahip çıkma adına katkı kondu.
04 Mayıs 2015
Zahire fiyatlarının belirlenmesi ile ilgili çalışmaları hızlandırılması için T.Ü.K. ile ikincigörüşme gerçekleştirildi.
06 Mayıs 2015
Saat 20.00: K.T.Ç.B. Yönetim Kurulu toplantısı düzenleyerek zahire fiyatları ile ilgili taban fiyat belirleme
çalışması gerçekleştirirken, D.G.D. ve Akaryakıt desteklerinin en erken zamanda ödenmesini talep etti.
07 Mayıs 2015
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı üreticilerine, zahire fiyatları ve alım koşulları belirlenmeden ürünlerini
pazarlama konusunda temkinli davranmaları çağrısında bulundu.
08 Mayıs 2015
Saat 10.00: Tarımsal ürünlerin sanayileştirilmesi için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı temsilcileri ile
toplantı gerçekleştirildi.
11 Mayıs 2015
Saat 12.00: Zahire fiyatlarıyla ilgili ve zahire alımları ile ilgili son gelişmeleri değerlendirmek için K.T.Ç.B.
Genel Merkezinde basın toplantısı düzenlenerek basın toplantısı gerçekleştirildi.
2015 Yılı Haziran Ayı
18 Haziran 2015
Saat 22.00: KIBRIS TV’de gerçekleşen canlı yayına K.T.Ç.B. Genel Başkanı katılarak gündemi
değerlendirmekle birlikte zahire fiyatlarındaki sıkıntıları ve çözüm önerilerini paylaştı.
22 Haziran 2015
Saat 10.00: Zahire fiyatlarının belirlenmesi ile ilgili çalışmaları hızlandırılması için T.Ü.K. ile görüşme
gerçekleştirilerek sıkıntının ortadan kaldırılması talebinde bulunuldu.
23 Haziran 2015
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ve A.B. Bilgi Ofisi Merkezi ile işbirliği gerçekleştirerek tarımda biyoçeşitlilik üzerine
17.00-19.00 saatleri arasında konferans düzenledi.
Saat 09.30: Türkiye Toprak Mahsulleri Ofisi ile görüşülerek Türkiye ve Dünya zahire fiyatları hakkında bilgi
alındı.
Saat 15.20: T.C. Elçiliği Yardım Heyeti Tarım Müşaviri K.T.Ç.B. Yönetim Kurulu tarafından ziyaret edilerek
ülkede yaşanan zahire fiyatlarıyla ilgili sıkıntılar aktarıldı.
Saat 16.30: Koop Merkez bankası ile K.T.Ç.B. Yönetim Kurulu toplantı gerçekleştirdi.
24 Haziran 2015
Saat 11.00: K.K.T.C. Başbakanlığına zahire fiyatlarının yaşattığı sıkıntılardan dolayı siyah çelenk
bırakıldı.
25 Haziran 2015
Saat 11.00: Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı 30 Haziran Salı günü için alınan eylem kararını basın
toplantısında açıkladı.
26 Haziran 2015
Saat 17.30: Gerçekleştirilmesi planlanan araçlı eylemle ilgili olarak Hayvancılar Birliğine ziyaret
gerçekleştirilerek destek talebinde bulunuldu.
29 Haziran 2015
30 Haziranda gerçekleştirilecek eylemle ilgili olarak K.T.Ç.B. T.Ü.K. zahire alım ambarlarını araçları ile
kapatarak üreticilere zahire vermeme çağrısında bulundu.
Saat 14.30: Kıbrıs ADA TV K.T.Ç.B Genel merkezinde yönetim kurulu ve Genel başkan ile röportaj
gerçekleştirdi.
30 Haziran 2015
Saat 10.00: 200 araçlı eylem Gönyeli çemberi ve Hamit köy ışıklarından hareket ederek Tofaş Fiat ışıkları
mevkiinde buluşarak başlatıldı.
Saat 11.25: Hareket eden eylemciler ilk olarak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve
ardından K.K.T.C. Başbakanlığı önünde eylemlerini gerçekleştirdiler.
2015 Yılı Temmuz Ayı
03 Temmuz 2015
Saat 09.00: Devam eden eylemle ilgili olarak K.T.Ç.B. MYK’sı ve Yönetim Kurulu toplantı gerçekleştirdi.
06 Temmuz 2015
Saat 12.30: Havadis Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Ekmekçi ile K.T.Ç.B. görüşme gerçekleştirerek
devam eden eylemle ilgili bilgi verdi.
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu toplanarak eylemi kaldırma kararı aldı.
07 Temmuz 2015
Saat 08.45:KTV’nin canlı yayın konuğu K.T.Ç.B Genel Başkanı oldu.
28 Temmuz 2015
Saat 15.00: Kıbrıs Türk Ticaret Odasında gerçekleşen Tarımsal Sanayi toplantısına K.T.Ç.B’yi temsilen
K.T.Ç.B Genel Sekreteri katıldı.
Saat 15.30: Tarım birlikleriyle toplantı gerçekleştirerek, basına aynı kurumsal yapı altında hareket etmekle
ilgili bilgi verildi.
2015 Yılı Ağustos Ayı
03 Ağustos 2015
Kıbrıs Türk Ticaret Odasında oluşturulan tarımsal sanayi ürünleri ile ilgili olarak K.T.Ç.B.’ni temsilen dört
yönetim kurulu üyesi görevlendirildi.
06 Ağustos 2015
Saat 16.00: Merkez Yönetim Kurulu K.K.T.C. Başbakanını ziyarete giderek zahire ödemeleri ve fiyatlarıyla
ilgili bilgi alışverişinde bulundu.
11 Ağustos 2015
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı basın açıklaması gerçekleştirerek ‘Tarımı komuta edenler sınıfta
kaldı’ ifadesini kullandı.
13 Ağustos 2015
Saat 17.00: Tarım Üretici Birlikleri Başkanlarıyla K.T.Ç.B. Genel Merkezinde Toplantı düzenlendi.
21 Ağustos 2015
K.T.Ç.B. yeni Genel Merkez tadilatı, tamiri ve yapımı için sözleşmesi yenilenen binanın temizlik hazırlıklarına
başlandı.
25 Ağustos 2015
Saat 14.30: Merkez Yönetim Kurulu T.C. Lefkoşa Büyük Elçiliğini ziyaret etti.
28 Ağustos 2015
10 Eylül’de açılışı gerçekleştirilecek olan 9. Tarım, Hayvancılık, Süt Ürünleri ve İş Makineleri fuarına katılım için
hazırlıklara başlandı.
2015 Yılı Eylül Ayı
09 Eylül 2015
9. Tarım, Hayvancılık, Süt Ürünleri ve İş Makineleri fuarına katılım gerçekleştirilerek açılışına K.T.Ç.B Genel
Başkanı eşlik etti.
14 Eylül 2015
Saat 14.00: K.T.Ç.B. Merkez Yönetim Kurulu zahire ödemeleri ile ilgili olarak Tarım ve Doğal Kaynaklar
bakanlığını ziyarete gitti.
15 Eylül 2015
K.T.Ç.B. Genel Başkanı Toprak Ürünleri Kurumunda yaşanan sıkıntılara dikkat çekmek amacı ile ‘T.Ü.K. kurum
değil, Tüccar zihniyeti taşıyor’ ifadelerini kullandı.
21 Eylül 2015
Saat 10.00:Yönetim Kurulu zahire ödemeleri ile ilgili olarak toplantı gerçekleştirdi.
Saat 11.00: Yönetim Kurulu zahire ödemeleri ile ilgili olarak Tarım ve Doğal Kaynaklar bakanlığını ziyarete
gitti.
Saat 12.00: Zahire ödemeleri ve fiyat belirsizliğinin giderilmemesinden dolayı Havadis gazetesine röportaj
verildi.
21 Eylül 2015
Saat 10.00: Cumhurbaşkanı’nın düzenlediği ilk Sivil Toplumla Diyalog ve İşbirliği Toplantısına
K.T.Ç.B.’den temsilcimiz katılarak Kıbrıs müzakereleriyle ilgili bilgi aldı.
Saat 15.00: A.B. Bilgi merkezi temsilcileri, Tarım Bakanlığı A.B. birimi temsilcisi ve K.T.Ç.B. Genel Başkanı
bir araya gelerek yapılması planlanan yeni Genel Merkezle ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.
2015 Yılı Ekim Ayı
08 Ekim 2015
K.T.Ç.B. yönetim kurulu geciken D.G.D ve Ürün Bedelleri ödenmesi sebebiyle Cumhuriyet Meclisine siyah
çelenk bırakarak, basın açıklaması yaptı.
10 Ekim 2015
Büyükkonuk Belediyesinin gerçekleştirdiği eko güne K.T.Ç.B. fiilen katılarak katkı koydu.
14 Ekim 2015
K.T.Ç.B heyeti Bursa 8. Uluslararası Hayvancılık ve ekipmanları fuarına 50 kişilik grupla katılım gerçekleştirdi.
23 Ekim 2015
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sn. Erkut ŞAHALİ ilk ziyaretini K.T.Ç.B Genel Merkezine gerçekleştirdi.
25 Ekim 2015
K.K.T.C. Cumhurbaşkanı ziyaret edilerek ülkede yaşanan tarımsal sorunlarla ilgili bilgi verildi.
2015 Yılı Kasım Ayı
01 Kasım 2015
K.T.Ç.B.Alaniçi ve Kumyalı köyünde kitle toplantısı gerçekleştirerek ‘Ya paramızı ya da malımızı geri versinler’
ifadelerine yer verdi.
02 Kasım 2015
Üreticinin alacakları konusunda basın açıklaması yapan K.T.Ç.B. genel Başkanı ödenek olmadığı takdirde
Kasım ayının ikinci haftası alternatif eylemler gerçekleştireceklerini açıkladı.
09 Kasım 2015
K.T.Ç.B. yönetim kurulu hayvan yetiştiricileri ve üreticileri birliğinin gerçekleştirdiği eyleme destek vererek basın
açıklaması yaptı.
17 Kasım 2015
K.T.Ç.B. Genel Başkanı gerçekleştirdiği basın açıklaması ülkeyi yönetenlerin üretim yerine ithal etmeyi tercih
ettiği ‘ne ilişkin vurgulama yaptı.
22 Kasım 2015
K.T.Ç.B. Genel Sekreteri geciken akaryakıt destekleri nedeni ile ilgili olarak ‘Bizimle alay ediyorlar’ ifadelerini
basınla paylaştı.
26 Kasım 2015
K.T.Ç.B. Basın bürosu açıklama yaparak ‘T.Ü.K.’ü batıranların sorgulanmasını istedi.
27 Kasım 2015
K.T.Ç.B. yönetim kurulu üreticilerin ödenmeyen zahire paraları nedeni ile ilgili T.Ü.K’e dava açtı.
29 Kasım 2015
K.T.Ç.B.zahire bedellerinin ödenmemesi ile ilgili olarak ve tarım sektöründe gerekli reformların
yapılmamasından dolayı hükümeti eleştirerek eylem uyarısında bulundu.
2016 Yılı Faaliyet Raporu;
2016 Yılı Ocak Ayı;
21 Ocak 2016
K.T.Ç.B. Genel Başkanı basın açıklaması yaparak akaryakıtta fiyat düzenlemesi yapılması için çağrıda
bulundu.
29 Ocak 2016
Saat 13.00: K.T.Ç.B. Genel Başkanı Kanal T’de Ekolojik Denge programının konuğu oldu.
2016 Yılı Şubat Ayı;
09 Şubat 2016
Tüyap Adana yönetici ve temsilcileri Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği genel merkezini ziyaret ederek bilgi alışverişinde
bulundu.
11 Şubat 2016
Saat 14.00: K.T.Ç.B. Merkez Yönetim Kurulu Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına ziyaret gerçekleştirdi.
17 Şubat 2016
A.B. Koordinasyon merkezinde Brüksel’den gelen katılımcılarla birlikte gerçekleşen toplantıda arıtma
tesislerinden çıkan atık çamurun, nasıl değerlendirileceği ile alakalı olarak bilgi alış verişi gerçekleştirildi.
Nisan ayında Kalavaç Köyünde gerçekleştirilmesi planlanan 5. Gıbrıslı Kültür ve Sanat Festivali’ne bir takım
katkıların konması yönünde çalışmalar başlatıldı.
26 Şubat 2016
Saat 12.15: K.T.Ç.B. Genel Başkanı Havadis gazetesine röportaj verdi.
Saat 14.00: K.T.Ç.B. Genel Başkanı Diyalog T.V.’de canlı yayına katılarak gündemi değerlendirdi.
2016 Yılı Mart Ayı
02 Mart 2016
Saat 09.00: K.T.Ç.B. Genel Başkanı Kanal T’de canlı yayına katılarak gündemi değerlendirdi.
04 Mart 2016
Saat 13.30: K.T.Ç.B. Genel Başkanı ve K.T.Ç.B temsilcisi A.B. Koordinasyon merkezine bir takım proje
çalışmalarını görüşmek üzere ziyaret gerçekleştirdi.
10 Mart 2016
Saat 13.00-16.00:”Tarım Sektörü Kümelenme Yol Haritasının Belirlenmesi” çalıştayınaK.T.Ç.B.’den
temsilciler katkı koydu.
14 Mart 2016
Saat 13.00-14.00:Küçükbaş Hayvan Üreticiler ve Yetiştiricileri Birliği yönetim kurulu ve başkanı K.T.Ç.B.
Genel merkezini ziyaret ederek,K.T.Ç.B. Genel Başkanı ve yönetim kurulu ile toplantı gerçekleştirerek
ülkemizdeki hayvansal ve tarımsal üretimin içindeki sıkıntılara dikkat çektiler.
Saat 14.00-15.00:K.T.Ç.B. Genel Başkanı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığında gerçekleşen Dünya
Bankası toplantısına katıldı.
18 Mart 2016
K.T.Ç.B. Yönetim Kurulu yemekli istişare toplantısı gerçekleştirdi.
25 Mart 2016
25 Mart – 27 Mart tarihleri arasında Tüyap Konya Fuarı’na 50 üretici katılım gerçekleştirdi.
29 Mart 2016
Saat 14.30: K.T.Ç.B. Genel Başkanı Ziraat Bank Kıbrıs Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.
Saat 16.45: T.C. Elçiliği tarım müşavirliği K.T.Ç.B. Genel Başkanı tarafından ziyaret edildi.
2016 Yılı Nisan Ayı
20 Nisan 2016
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Kırsal Kalkınma Birimi temsilcisi ile K.T.Ç.B temsilcisi bir araya gelerek,
kırsal kalkınmanın hangi süreçlerden geçmesi gerektiği yönünde toplantı gerçekleştirdi.
28 Nisan 2016
2015 YILI FAALİYETLERİMİZ
2015 YILI FAALİYETLERİMİZ
Saat 13.30: K.T.Ç.B. Genel Başkanı, Genel Sekreteri ve K.T.Ç.B. Merkez Yönetim Kurulunu temsilen dört
kişilik heyet K.K.T.C. Başbakanı’na ziyaret gerçekleştirdi.
2016 Yılı Mayıs Ayı
01 Mayıs 2016
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği basın bürosu K.T.Ç.B’nin kuruluş vesilenden ötürü mesaj yayımladı.
02 Mayıs 2016
Saat 14.00: Maliye Bakanı sn. Serdar DENKTAŞ’a K.T.Ç.B. Yönetim kurulu olarak ziyaret gerçekleştirildi.
11 Mayıs 2016
Saat 10.00: Ziraat Mühendisleri Odasının düzenlediği Kooperatifçiliğe Bakış konulu seminere K.T.Ç.B.
temsilcisi ile birlikte K.T.Ç.B. Genel Başkanı katıldı.
13 Mayıs 2016
Karpaz bölgesindeki üreticilerimizle G.T.S.F yetkilileri bir araya gelmesini sağlayarak bölgelerindeki ekinleri
yerinde inceleme fırsatı yaratıldı.
18 Mayıs 2016
Saat 15.00: K.T.Ç.B. Merkez Yönetim Kurulu Maliye Bakanı Sn. Serdar DENKTAŞ’ı ziyaret etti.
2016 Yılı Haziran Ayı
01 Haziran 2016
Saat 15.00: Toprak Ürünleri Kurumunda zahire fiyatları ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.
04 Haziran 2016
Saat 09.30: K.K.T.C’de Süt Üretimi, Süt ve Süt Ürünleri Ticareti Çalıştayı’na K.T.Ç.B. Genel Başkanı ve
Genel sekreteri katıldı.
06 Haziran 2016
Saat 14.00: Toprak Ürünleri Kurumunda zahire fiyatları ile ilgili ikinci toplantı gerçekleştirildi.
Saat 19.30: K.T.Ç.B Genel Merkezinde yönetim kurulu toplantısı düzenlendi.
07 Haziran 2016
Saat 09.30: K.T.Ç.B. Genel Başkanı AS TV’de canlı yayına katılarak gündemi değerlendirdi.
21 Haziran 2016
Saat 19.30: K.T.Ç.B. Yönetim Kurulu toplanarak 2015-2016 üretim sezonunda gerçekleşen kuraklık ve
verim kaybı olan bölgelerin haritalandırma çalışmalarını başlattı.
22 Haziran 2016
Güney Kıbrıs’ta çıkan orman yangınını engellemek amacı ve adanın ormanlarına sahip çıkmak adına, K.T.Ç.B.
yardım etme isteklerini bildiri hazırlayarak Sn. Cumhurbaşkanı Mustafa AKINCI ‘ya mektup gönderdi.
28 Haziran 2016
Saat 13.00: K.K.T.C. Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve yetiştiricileri Birliği K.T.Ç.B. Genel Merkezini ziyaret
etti.
2016 Yılı Temmuz Ayı
01 Temmuz 2016
Saat 11.00: Tarım ve Doğal Kaynaklar bakanlığına K.T.Ç.B olarak ziyaret gerçekleştirildi.
13 Temmuz 2016
Saat 11.00: Yeni yapılacak K.T.Ç.B Genel Merkezi için ihale kutusuna atılan teklifler yönetim kurulunca
açılıp değerlendirildi.
15 Temmuz 2016
15 Temmuz akşamı Türkiye Cumhuriyetinde gerçekleştirilmeye çalışılan askeri kalkışmaya tepki
gösterebilmek adına K.T.Ç.B Genel Başkanı ve Genel Sekreteri kendi traktörleriyle Türkiye Cumhuriyeti
büyükelçiliği önündeki eyleme destek verdiler.
17 Temmuz 2016
K.T.Ç.B Basın bürosundan mesaj yayımlanarak Türkiye’de yaşanan darbe girişimi kınandı.
28 Temmuz 2016
Saat 10.00: Güney Meserya Sosyal tesislerinde gerçekleştirilen Atölye Çalışmalarına K.T.Ç.B. misafir
olarak davet edilip, katılımı sağlandı.
Saat 20.30: K.T.Ç.B. Genel Başkanı GENÇ TV’de canlı yayına katılarak 05 Ağustos 2016 akşamı K.T.Ç.B
öncülüğünde gerçekleştirilecek olan Demokrasiye Destek Mitingi ile alakalı bilgi verdi.
2016 Yılı Ağustos Ayı
01 Ağustos 2016
01 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı vesilesi ile ilgili K.T.Ç.B. Genel Başkanı basın açıklaması yaparak
‘varoluş mücadelemiz devam edecektir’ ifadelerine yer verdi.
04 Ağustos 2016
Saat 08.15: Saat 20.30: K.T.Ç.B. Genel Başkanı B.R.T.K’da canlı yayına katılarak 05 Ağustos 2016
akşamı K.T.Ç.B öncülüğünde gerçekleştirilecek olan Demokrasiye Destek Mitingi ile alakalı bilgi verdi.
05 Ağustos 2016
Saat 19.30: Lefkoşa Sarayönü Meydanı’nda K.T.Ç.B öncülüğünde birçok Sivil Toplum Örgütü, Sendika ve
Kıbrıs Türk Halkının katılımı ile Demokrasiye Destek Mitingi düzenlendi.
17 Ağustos 2016
Saat 12.30: Üreticilerin hakedişlerini erken zamanda ödenmesi için K.T.Ç.B. Genel Başkanı ve Genel
Sekreteri Maliye Bakanlığına ziyaret gerçekleştirdi.
19 Ağustos 2016
Saat 09.00: K.T.Ç.B. Genel Başkanı Kıbrıs Tv’de canlı yayına katılarak gündemi değerlendirdi.
24 Ağustos 2016
Saat 16.00: Tarım ve doğal Kaynaklar Bakanını K.T.Ç.B. Merkez Yönetim kurulu Ziyaret etti.
25 Ağustos 2016
K.T.Ç.B basın açıklaması yaparakhükümet tarafından alınan fon kararına hitaben ‘fon kararı kısmen doğru,
önemli eksiklikler ve hatalar var’ ifadesi kullanıldı.
2016 Yılı Eylül Ayı
05 Eylül 2016
Saat 11.00: Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığını K.T.Ç.B. yönetim kurulu ziyaret ederek, kuraklık
tazminatlarının ödenmesi konusunda çalışmalarına hız verdi.
Saat 15.00: Maliye Bakanlığını K.T.Ç.B. yönetim kurulu ziyaret ederek, kuraklık tazminatlarının ödenmesi
konusunda çalışmalarına hız verdi.
20 Eylül 2016
K.T.Ç.B. Genel Başkanı basın açıklaması yaparak akaryakıt zammına tepki koydu.
29 Eylül 2016
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi tarafından düzenlenen Hayvancılık ve Su
ürünleri Çalıştayına K.T.Ç.B’den dört temsilci katılarak destek verdi.
K.T.Ç.B ‘den 50 kişilik üretici grubu Samsun da gerçekleştirilen tarım ve hayvancılık fuarına katılarak ülkemiz
çiftçisini temsil etti.
2016 Yılı Ekim Ayı
03 Ekim 2016
K.T.Ç.B’nin yeni yapılacak genel merkezi ile ilgili olarak ihaleyi kazanan firma ve K.T.Ç.B. arasında sözleşme
imzalandı.
04 Ekim 2016
Saat 19.00: Genel Yönetim Kurulu kuraklık ve genel konularla ilgili toplantı.
08 Ekim 2016
Büyükkonuk’ta gerçekleştirilen eko gün etkinliğine K.T.Ç.B temsilcisi katılarak katkı koydu.
2016 Yılı Kasım Ayı
09 Kasım 2016
Hayvan üreticileri ve yetiştiricileri birliğinin düzenlediği eyleme K.T.Ç.B. yönetim kurulu tarafından destek
verildi.
13 – 14 2016
13 – 14 Kasım tarihleri arasında Dünya Çiftçiler Birliği Genel Sekreteri’nin ülkemizi ziyaret etmesi
sağlanarak yeni açılacak olan genel merkezin tadilat çalışmalarını yerinde inceleme fırsatı bulmasıyla birlikte
K.K.T.C Cumhuriyet Meclis Başkanı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ziyaret ettirildi. Ayrıca Genel
Sekreterin ülkemize gelmesi fırsat bilinerek Dünya Çiftçiler Birliğindeki sandalye sayımızın Koop-Levazımın
katılımıyla üçe yükselmesi sağlandı.
15 Kasım 2016
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Merkezinin açılışı kalabalık ve coşkulu üretici kesimiyle gerçekleşti. Açılışın
K.K.T.C ‘nin kuruluş yıl dönümü olması sebebiyle ülkede bulunan Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden de sorumlu
Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Merkezini ziyaret ederek K.T.Ç.B’nin
ortaya koyduğu çalışmalara destek beyan etti.
23 Kasım 2016
Saat 14.10: 2015-2016 Üretim sezonunda ortaya çıkan kuraklık tazminatlarının ödenebilmesi için
G.T.S.F’nun öngördüğü gübre kullanım oranlarının incelenmesiyle ilgili K.T.Ç.B. Genel Merkezinde toplantı
gerçekleştirildi.
2016 Yılı Aralık Ayı
06 Aralık 2016
2016-2017 üretim sezonunda ülkedeki ithal tasdikli tohumluk materyalinde oluşan sorunların çözülmesi
için girişim başlatılarak, ülkemizin ithal tasdikli tohumluk materyalinin ihtiyacına cevap verilmesi sağlanmıştır.
23 Aralık 2016
Saat 13.00: 2015-2016 Üretim yılı için doğan kuraklık tazminatlarının ikinci taksit ödemeleri ile ilgili olarak
K.T.Ç.B. Genel Yönetim Kurulu toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında ise 14.30’da Maliye Bakanlığı
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı ile birlikte ziyaret edildi.
2017 Yılı Faaliyet Raporu;
2017 Yılı Ocak Ayı
20 Ocak 2017
K.T.Ç.B. Yönetim Kurulu ve Üreticiler K.K.T.C. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanını 2016-2017 Üretim
sezonunda doğan kuraklık tazminatlarının ödemelerinin gecikmesinden dolayı rehin alarak, ödemelerinin bir
an önce yapılmasını talep etti.
2017 Yılı Mart Ayı
08 Mart 2017
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel başkanı kadınlar günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak Dünya Kadınlar
gününü kutladı.
28 Mart 2017
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliğini temsilen 60 kişilik üretici grubu Konya tarım fuarına katıldı.
2017 Yılı Nisan Ayı
01 Nisan 2017
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği beraberindeki bir heyet Güzelyurt Meslek Lisesi’nde Tarım eğitimi alan öğrenciler ile
bir araya geldi.
10 Nisan 2017
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı ve beraberindeki bir heyet Güzelyurt bölgesindeki narenciye üretici
birliklerini ziyaret ederek üretimdeki sorunlar hakkında istişare etti.
16 Nisan 2017
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı ve beraberindeki bir heyet Güzelyurt bölgesindeki narenciye
paketleme tesislerini ve Toprak Ürünleri Kurumu Güzelyurt bölge şubesini ziyaret ederek, kurumların
sıkıntılarını yerinde inceleme fırsatı buldu.
2017 Yılı Mayıs Ayı
24 Mayıs 2017
K.T.Ç.B. Genel Başkanı Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliğinin gerçekleştirdiği eyleme destek vermeye ve
katkı koymaya hazır olduklarını belirtti.
2017 Yılı Haziran Ayı
11 Haziran 2017
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nden üyesi olduğu Dünya Çiftçiler Birliği genel kuruluna toplantısına katıldı.
2017 Yılı Temmuz Ayı
20 Temmuz 2017
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel başkanı basın açıklaması yaparak 20 Temmuz günü gerçekleşen Barış
harekâtının sadece Kıbrıs adasına değil, Yunanistan a da barış getirdiğini belirterek 20 Temmuz Barış ve
Özgürlük Bayramını kutladı.
2017 Yılı Ağustos Ayı
08 Ağustos 2017
Türkiye’nin en büyük gübre ve ilaç üreticisi firmanın, Zirai Levanım Makine ve Gıda Pazarlama Kooperatifi ile
düzenleyeceği seminerleri Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği aracığıyla üreticilere ulaşarak gerçekleştirdi.
28 Ağustos 2017
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Toprak Ürünleri Kurumunu ziyaret ederek 2017 üretim yılına ait olan zahire
bedellerinin ödenmesi akşama kadar süre vererek, 15 Eylüle kadar ödenmemesi takdirde T.Ü.K. olan borçlarını
ödemeyeceklerini belirttiler.
2017 Yılı Eylül Ayı
15 Eylül 2017
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği basın bürosu ‘Kooperatif Merkez Bankasının Yönetim Kurulu başkanı olarak K.T.Ç.B.
Genel Başkanının atanmasından dolayı memnuniyetler getirdiklerini açıkladı.
2017 Yılı Ekim Ayı
01 Ekim 2017
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği heyeti ve beraberindeki öğrenci grubu 3.üncü Samsun Tarım, Hayvancılık ve
Teknolojileri Fuarı’na katıldı.
15 Ekim 2017
Güzelyurt Meslek Lisesi Tarım bölümü öğrencileri K.T.Ç.B Genel başkanını Birlik Genel Merkezinde ziyaret
ederek, kendilerine yaptıkları anlamlı katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.
22 Ekim 2017
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Sekreteri İbrahim Alkan ve beraberindeki heyet Kooperatif Merkez Bankası
(Koopbank) Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Çiftçiler Birliği Genel Başkanı olan Hüseyin Çavuş
Kelle’yi ve banka yöneticilerini Koopbank Genel Merkezi’nde ziyaret ederek Genel Başkan KELLE’nin
Koopbankın yönetim kurulu başkanlığına getirilmesinden ötürü hayırlısı olsun ziyareti gerçekleştirdi.
2017 Yılı Kasım Ayı
14Kasım 2017
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı K.K.T.C’nin kuruluş yılı vesilesi ile ilgili basın açıklaması yaparak
‘Kuruluş serüveni özgürlük mücadelesinin meyvesi’ ifadesini kullandı.
24 Kasım 2017
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği basın bürosundan öğretmenler gününü kutlama mesajı yayımladı.
2017 Yılı Aralık Ayı
20Aralık 2017
21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası vesilesi ile ilgili olarak ‘Şehitlerin onurlu mücadelesiyle
bugünlere gelindi’ ifadelerine yer verildi.
28 Aralık 2017
Cumhuriyet Meclisi’nin 18 Aralık 2017 tarihli 96’ıncı oturumda görüşülerek oybirliği ile onayına gönderilen
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği yasasını Cumhurbaşkanı Mustafa AKINCI yürürlüğe girmesi için imzaladı.

34. Dönem Mali Raporu

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Yasası
2016 yılının ikinci yarısında çalışılmaya başlanan ve 24 Nisan 2017 tarihinde
Cumhuriyet Meclis başkanlığına, meclis içtüzüğünün 81’inci maddesi uyarınca Kıbrıs
Türk Çiftçiler Birliği yasa önerisi getirilerek K.T.Ç.B ‘nin kurumsallaşmasının ve
denetlenebilmesinin önü açılarak güçlendirilmesi sağlanmıştır. Cumhuriyet Meclisi’nin
18 Aralık 2017 tarihli 96’ıncı oturumda görüşülerek oybirliği ile onayına gönderilen Kıbrıs
Türk Çiftçiler Birliği yasası Cumhurbaşkanı Mustafa AKINCI tarafından yürürlüğe
girmesi için imzaladı.
Genel Kurulumuzun gerçekleşmesi ile birlikte tam anlamıyla çalışmaya başlayacak olan
yasamıza faaliyet raporumuz içerisinde yer vermeyi uygun gördük.
KIBRIS TÜRK ÇİFTÇİLER BİRLİĞİ YASASI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:
Kısa İsim 1. Bu Yasa, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Yasası olarak isimlendirilir.
BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar
Tefsir 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe;
“Bakanlık”, Tarım İşleriyle Görevli Bakanlığı anlatır.
“Birlik”, bu Yasanın 3’üncü maddesi ile kurulan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliğini anlatır.
“Birlik Üyesi”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde çiftçilikle iştigal eden, gerçek kişiler ile
tüzel kişilerin köylerde ve/veya bölgelerde ve/veya ilçelerde kurulan çiftçi birliklerini
anlatır.
“Çiftçi”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ekime elverişli toprakları çeşitli âlet ve
makinelerle işleyerek bitki, özellikle de tahıl, sebzecilik, meyvecilik, ağaç yetiştirme gibi
tarımsal işler yapan kişiyi anlatır.
“Çiftçi Birlik Şubesi”, köylerde ve/veya bölgelerde ve/veya ilçelerde tüzel kişi olarak
kurulan çiftçi birliklerini anlatır. Bu Yasada “Şube” olarak da anılır.
“Şube Yönetim Heyeti”, köylerde ve/veya bölgelerde ve/veya ilçelerde tüzel kişi olarak
kurulan Şube Çiftçi Birliklerinin Yönetim Kurulunu anlatır.
Birliğin Kuruluşu
ve
Amacı 3. (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde çiftçilikle iştigal eden gerçek kişilerin, tüzel
kişilerin, ve/veya çiftçiliğin gelişmesi için köylerde ve/veya bölgelerde ve/veya
ilçelerde kurulan çiftçi birlik şubelerini bir çatı altında toplamak suretiyle Kıbrıs
Türk Çiftçiler Birliği adıyla tüzel kişiliğe sahip, Merkezi Lefkoşa’da bulunan bir
Birlik kurulur.
(2) Bu Yasanın amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren tüm
çiftçilerin ve Çiftçi Birlik Şubelerinin bir Birlik şekline bürünmesini sağlamak,
çitçilerin menfaatlerini korumak, mesleki olarak verilen hizmetlerin standardını
yükseltmek ve/veya bu amaçları gerçekleştirmek için sınai ve ticari
faaliyetlerde bulunmak ve/veya tüm çiftçilerin düzenli, disiplini olarak
çalışmalarını sağlamak ve mesleğin ahlakını korumaktır.
Ayrıca bu Birliğe üye, çiftçi şube birliklerinin, sosyal ve/veya kültürel
ve/veya sportif faaliyetlerde de bulunmasını sağlamak Birliğin
amaçlarındandır.
Kapsam 4. Bu Yasa, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliğinin, Ülkenin genelinde gerçek kişilerin ile köylerde
ve/veya bölgelerde ve/veya ilçelerde kurulan tüzel kişi çiftçi birlik şubelerinin çiftçilik
faaliyetlerinin örgütlenmesini, çalışmalarının Birliğe bağlı olarak düzenlenmesine ilişkin
faaliyetlerini, yetki alanlarını, denetimlerini ve Birlik organlarının oluşumu ile seçimlerine
ilişkin usul ve esaslarını kapsar.
İKİNCİ KISIM
Birliğe Üyelik, Şubelere İlişkin Kurallar, Birliğin Görev ve Yetkiler,
Meslek İcrası ve Birlik Başkanına İlişkin Kurallar
Mesleği 5. Çiftçilik mesleğini icra edebilmek için aşağıdaki esaslara sahip olmak gerekir:
İcra Esasları (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Devleti sınırları içerisinde daimi ikamet etmek.
(2) (A) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde çiftçilik icrası yapan gerçek kişi
olmak; veya
(B) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde çiftçilik icrası amacı ile kurulmuş olan
tüzel kişi olmak.
Birliğe Üyelik
6. Ülkemizde çiftçilikle uğraşan gerçek veya tüzel kişiler ile köylerde ve/veya bölgelerde
ve/veya ilçelerde kurulan tüzel kişi çiftçi birlikleri Birliğe üye olabilirler. Birliğe üyelik,
“Asil Üyelik”, “Şube Üyelik” ve “Onursal Üyelik” olmak üzere üç şekilde üye olunur.
(1) Asil Üyelik: Birliğin gerçek üyesidir. Bu üyelik çiftçilikle uğraşan gerçek veya tüzel
kişidir. Genel Kurulda seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
(2) Şube Üyelik: Birliğin köylerde ve/veya bölgelerde ve/veya ilçelerde kurulan tüzel
kişi çiftçi şube birlikleridir. Bu üyelik, bu Yasa tahtında tüzel kişi olarak çiftçi birlik
şubelerini temsil eden üyeliktir. Bu üyelik, Şube tüzel kişi temsiliyetidir. Şubeler,
Birlikten Şube üyelik ile ilgili bir belge alarak, temsiliyetlerini belgelemiş olurlar.
(3) Onursal Üyelik: Genel Kurul tarafından, Birliğe yaptığı katkılardan dolayı onur
üyesi olması uygun görülen kişilerdir. Bu üyeliğe sahip kişilerin Birlik adına Genel
Kurulda seçme ve seçilme hakkı yoktur. Birliğe kayıt ücreti ve üyelik aidatı
ödemez.
Birliğe Üye Olma 7. Aşağıdaki koşulları eksiksiz yerine getiren gerçek veya tüzel kişiler, Birliğe üye
olabilirler:
Koşulları (1) Bu Yasanın 5’inci maddesinde öngörülen şartları yerine getirmek.
(2) Bu Yasanın 46’ncı maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca ilk kez üyelik kaydı
yaptırmak için öngörülen ücret tutarını Birliğe veya Şubeye makbuz karşılığında
peşin olarak yatırmak.
(3) Bu Yasanın 46’ncı maddesinin (2)’nci fıkrası uyarınca öngörülen mevcut üyeliğin
yenilenmesi maksadıyla her yıl Ağustos ayının 15’inci gününe kadar Birlik
Yönetim Kurulunun belirleyeceği ücreti makbuz karşılığında peşin olarak
yatırmak.
(4) Çiftçi Birlik Şubeleri, Birliğe, Şube Üyelik şeklinde üye olurlar. Bu üyelik için
yukarıda öngörülen koşulların yerine getirilmesi aranmaz.
Birlik 8. (1) Aşağıdaki bentlerde belirtilen durumlarda Birlik üyeliği sona erer:
Üyeliğinin (A) Üyenin vefat etmesi.
Sona Ermesi (B) Bu Yasanın 7’nci maddesinin (3)’üncü fıkrası kuralının üst üste iki
kez ihlal edilmesi.
(C) Disiplin cezası sonucu üyelikten sürekli olarak ihraç edilmesi.
(Ç) Üyenin herhangi bir nedenle çiftçilik işi ile iştigal etmekten
vazgeçmesi halinde.
Bu hallerde kayıt ücreti ve üyelik aidatı iadesi yapılmaz.
(D) Üyenin istifa etmesi halinde.
(E) Şubenin fesh edilmesi halinde.
(2) Yukarıdaki (1)’inci fıkra kurallarına göre üyeliği sona eren gerçek veya
tüzel kişilerin, Birliğe yeniden üye olabilmeleri için bu Yasanın 46’ncı
maddesinin (1)’inci fıkrasında belirtilen kayıt ücretini yeniden ödemesi,
Birliğe olan geriye dönük tüm borçlarını ödemesi ve bu Yasanın tüm
kurallarına uyarak koşullarını yerine getirmesi gerekir.
Şubelere İlişkin 9. Bu Yasanın 6’ncı maddesinin (2)’nci fıkrasında belirtilen Şube Üyelik için
aşağıdaki kurallar öngörülür:
Kurallar (1) Şubeler tüzel kişiliğe haizdir. Her Şubenin görev ve yetkileri ile çalışma, usul ve
esasları kendi tüzüklerinde belirlenir. Birlik, Şubelerin tüzüklerinde belirlenen
hususlara karışamaz. Şubelerin çalışma, usul, görev yetkileri, organları ve diğer
hususlar tüzüklerinde belirlenir. Hiç bir Şube tüzüğü Birliğin amaç, görev ve
yetkilerine aykırı olamaz.
(2) Şubeler, bu Yasa tahtında Şube Yönetim Heyeti olarak görev alır ve Birliğin Şube
üyesi sıfatını taşırlar. Şubeyi, Birlikte Şube Başkanı temsil eder. Şube Başkanı
bulunduğu bölgede aynı zamanda, Birliği de temsil eder.
(3) Şube Yönetim Heyeti, bu Yasa ile belirlenen kurallara uymak ve alınan kararları
uygulamakta görevlidir.
(4) (A) Şubelere üye olan çiftçi, Birliğin de asil üyesidir ve bu Yasa tahtında
öngörülen üyelik kaydını ödemesi ile Birlik üyeliğini kazanır.
Ancak Şubeye üye olan ve üyelik aidatını her ay ödeyen çiftçi, bu
Yasa tahtında öngörülen üyelik aidatını ödemez. Bu husus Birlik
üyeliğine engel değildir. Şubedeki üyenin Birlikte, seçme, seçilme ve oy
kullanma hakkı vardır.
(B) Şubeler, bu Yasanın 46’ncı maddesi uyarınca öngörülen yıllık aidatı her
yıl Birliğe ödemek zorundadır.
(5) Her Şube Yönetim Heyeti Başkanı, Genel Kurulda kendi faaliyetlerini okuyarak,
çalışmaları hakkında Birliği bilgilendirir. Gerekli konuların Birlik Genel Kurulunda
gündeme alınması ve görüşülmesini Yönetim Kurulundan talep eder.
(6) Şubelere kayıtlı çiftçi üyenin Birlik kurullarına seçilmesi halinde, Şube ile hukuki
ilişkisini sonlandırır ve seçildiği tarihten itibaren Birlik üyeliğine ilişkin üyelik aidatı
ve diğer tüm koşulları yerine getirir.
Birliğin 10. Birliğin görev ve yetkileri şunlardır:
Görev (1) Çiftçilerin daha iyi hizmet almasını sağlamak,
ve Yetkileri (2) Çiftçilerin tarım amacı için ihtiyaç duyduğu araç-gereç ve ham maddeyi daha
uygun ve/veya daha ucuza sağlamak. Ayrıca birliğin amaçları için sınai ve ticari
işletmeler kurmak ve/veya işletmelere ortak olmak,
(3) Çiftçileri, gelişen teknoloji ve ekim teknikleri konusunda eğitmek,
(4) Birlik, üyeleri arasındaki haksız rekabeti önlemek,
(5) Yurt içinde veya yurt dışında mesleki gelişmeleri takip edip yenilikleri uygulamak,
(6) Birliğin gelirlerini artırıcı spor, sosyal faaliyet ve etkinliklerde bulunmak, çiftçi
şube birliklerin yapacakları sosyal etkinliklere ve spor faaliyetlerine destek
olmak,
(7) Birlik adına Birliğin amaçlarını tahakkuk ettirmek için taşınır veya taşınmaz mal
satın almak, satmak, kiralamak, hibe yoluyla almak, bina inşa etmek veya inşa
ettirmek, idaresini sağlamak veya kiralamak ve benzeri yatırımları yapmak,
(8) Bu Yasa kuralları çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Birlik üyesi
eğitmenlere ulusal ve uluslararası konferanslar ve seminerler düzenlemek ve bu
gibi çalışmalara katılmak,?
(9) Birlik üyeleri hakkında Bakanlığa bilgi vererek ihtiyacı olan kaynakları sağlamak
ve/veya kuraklık durumunda üyelerinin bu dönemden daha az zararla
çıkmalarına yardımcı olmak,
(10) Üyelerinin maddi – manevi tüm hak ve menfaatlerini korumak ve bunların halkın
ve Devletin yararları ile en iyi şekilde denkleştirmeye çalışmak,
(11) Bu Yasa veya diğer ilgili yasalarla verilen yetkileri kullanarak görevini yerine
getirmek,
(12) Halkı, yeni ve verimli tarım çalışması kurallarına uyulması konusunda
bilgilendirmek, Resmi makamlarla karşılıklı işbirliği yapmak, Resmi
makamlardan ve konu ile ilgilenen özel teşebbüslerden yardım sağlamak,
(13) Birliğin görev ve yetkilerinin uygulanmasını sağlamak için bu Yasanın içeriğine
uygun olarak tüzük çalışmaları yaparak Bakanlığa sunmak,
(14) Ülkede tarım faaliyetlerinin gelişmesine katkıda bulunmak ve tarımı geliştirmek
ve yayın yapmak ve
(15) Birliğin amaçları doğrultusunda, Şubelerin çalışmalarını izlemek, denetlemek ve
gerektiğinde bulundukları bölgelerdeki Birliğin görevlerini Şubeler tarafından
yapılmasını sağlamak veya yaptırmak.
Birlik Başkanı 11. Birlik Başkanı, Genel Kurul tarafından bu Yasanın 20’nci madde kuralları uyarınca
öngörülen seçim usulüne uygun olarak, kayıtlı ve asil üyeler arasından üç yıl süre için
gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre seçilir; ve Birliğin resmi ve yasal temsilcisidir.
Birlik Başkanının 12. (1) (A) Bu Yasa ve bu Yasa tahtında çıkarılan tüzük kurallarını ve Genel
Görev ve Kurul kararlarının uygulanmasını sağlamak ve Yönetim
Yetkileri Kurulunun vermiş olduğu görevlerin etkin ve verimli bir şekilde
uygulanmasını sağlamak,
(B) Yönetim Kurulunu yönetmek ve üyeler arasında eşgüdüm
sağlamak,
(C) Birliğin işlerini yürütmek için Yönetim Kurulunu ve üyelerini
düzenli şekilde toplantıya çağırmak,
(Ç) Gerektiğinde Yönetim Kurulunu Olağanüstü toplantıya çağırmak,
(D) Başkan, Genel Sekreter veya Mali Sekreter ile birlikte, Birlik
hesabından para çekmek, (Birlik hesabından para çekerken
Başkanın imzası yanında, Genel Sekreter veya Mali Sekreterin
imzasının olması zorunludur.)
(E) Faaliyet yılı ile ilgili raporu Yönetim Kuruluna ve Genel Kurula
sunmak,
(F) Yeni seçilen Yönetim Kuruluna Birliğe ait tüm belge ve gelir-gider
kayıtlarını ve nakit parayı tam ve eksiksiz olarak otuz gün
içerisinde teslim etmek,
(G) Birlik adına basın açıklaması ve basın toplantısı yapmak, demeç
vermek,
(H) Yönetim Kurulunun istifası, çekilmesi veya Yönetim Kurulunun
düşmesi üzerine en geç otuz gün içerisinde Genel Kurulu
toplantıya çağırmak,ve
(I) Birliği yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek.
(2) Birlik Başkanı ayda bir kez, Şube Yönetim Heyeti Başkanları ile toplantı
yapar. Bu toplantıda Şubeler ile Birlik arasındaki koordinasyonunu sağlar
ve Şubelerin sorunlarını tespit ederek Yönetim Kuruluna iletir.
Genel Sekreterin Görev ve 13. (1) Toplantı gündemlerini Başkan ile işbirliği içerisinde hazırlamak ve
Başkanın yokluğunda Başkana vekâlet etmek ve yetkilerini
kullanmak,
Yetkileri (2) Tüm üyelerin isim, adres ve diğer bilgilerini içeren üye kayıt
defterini tutmak ve muhafaza etmek,
(3) Üyelik müracaatları ile ilgili işlemleri takip edip tamamlamak,
(4) Demirbaş defterini tutmak ve muhafaza etmek,
(5) Yönetim Kurulunun toplantı tutanaklarını tutmak; toplantıda
alınan kararları karar defterine kaydedip, gerekli olması halinde
ilgili yerlere göndermek,
(6) Yazışmaları takip etmek, dosyalamak ve gerektiğinde Başkan ile
istişare ederek Yönetim Kurulunda ele alınmasını sağlamak ve
hazırlanan cevapları ilgililere iletmek,
(7) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan faaliyet raporunu Genel
Kurula sunmak üzere hazırlamak,
(8) Çiftçi Birlik Şubelerinin tüzüklerinin ve Şubelerde kayıtlı üyelerin
listesinin bir kopyasını alarak muhafaza etmek.
Mali Sekreterin 14. Birliğin mali sekreterinin görev ve yetkileri şunlardır:
Görev ve Yetkileri (1) Genel Kurul ve/veya Olağanüstü Genel Kurul ve/veya Yönetim Kurulu kararları
uyarınca, Birliğin mali işlerini düzenlemek ve Başkan ile birlikte para çekmekr
ve/veya çek keşide etmek,
(2) Birliğin mali işlerini yürütmek,
(3) Birliğin gelir ve gider hesap belgelerini kaydederek dosyalamak ve her yıl için
gelir – gider dökümü hazırlamak,
(4) Birliğin Genel Kurul ile onaylanan ve bu Yasanın 46’ncı maddesi uyarınca
öngörülen yıllık üye aidatları ile kayıt ücretini makbuz karşılığı tahsil etmek,
(5) Birliğin tüm gelir ve gider kayıtlarını tutmak,
(6) Tüm hesapları denetlemeye ve/veya üyelerin incelemesine hazır durumda
bulundurmak, ve
(7) Birliğin gelirlerini değerlendirmek amacıyla Yönetim Kurulu kararı uyarınca
bankalarda hesap açmak.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Kurulların Oluşumu, Görev ve Yetkileri, Çalışma Usul ve Esasları
Birliğin 15. Birliğin yetkili organları şunlardır:
Yetkili (1) Genel Kurul,
Organları (2) Merkez Yönetim Kurulu,
(3) Denetleme Kurulu, ve
(4) Disiplin Kurulu.
Genel Kurul 16. (1) Genel Kurul, Birliğin, en yüksek karar organıdır ve Birliğe kayıtlı olup bu
Yasa tahtında üyelik yükümlülüklerini yerine getirmiş olan üyelerden
oluşur.
(2) Bu Yasa tahtında Çiftçi Birlik Şubelerinin kayıtlı üyeleri Genel Kurula
katılır ve her birinin bir oy hakkı vardır.
(3) Bu Yasa tahtında çiftçilik icrası yapmak amacıyla kurulmuş tüzel
kişiliklerin de bir oy hakkı vardır.
(4) Birliğe ve Şubeye üyeliği olan gerçek veya tüzel kişilerin oy hakkı tektir.
Genel 17. Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
Kurulun Görev ve (1) Yönetim Kurulunun bir önceki döneme ait faaliyet ve mali raporlarını görüşmek;
ve Denetleme Kurulunun raporunu görüşmek ve onaylamak,
Yetkileri (2) Genel konuları tartışmak ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bir sonraki
yılın bütçesini görüşmek ve karara bağlamak,
(3) Yönetim Kurulunun, Disiplin Kurulunun ve Denetleme Kurulunun asil ve yedek
üyelerini seçmek,
(4) Bu Yasanın daha iyi uygulamasını sağlamak için Yönetim Kurulunca
hazırlanacak tüzük veya yönetmelik taslaklarını görüşerek gerekirse
onaylamak,
(5) Yönetim Kurulunun sunacağı önerileri görüşerek karara bağlamak,
(6) Gündemindeki Birlik ile ilgili diğer konuları görüşüp karara bağlamak,
(7) Yönetim Kurulunca alınan mali kararları incelemek ve karara bağlamak; ve
Yönetim Kurulunun önerisi üzerine bu Yasanın 46’ncı maddesi uyarınca üyelik
aidatını belirlemek,
(8) Yönetim Kurulu ve üyeler tarafından gündeme getirilen konuları görüşüp karara
bağlamak ve Birliğin amaçlarını geliştirmek için gerekli ilkeleri saptamak ve
kararlar almak,
(9) Birlik gelir ve gider hesaplarını ve Denetleme Kurulunun sunduğu mali raporu
denetleyip aklanıp aklanmamasına karar vermek,
(10) Müteakip çalışma yılının bütçesini incelemek ve onaylamak,
(11) Çiftçiler ile ilgili sorunları ve onların çözümü hakkında Yönetim Kuruluna öneride
bulunmak ve bu konularda karar almak,
(12) Yönetim Kurulunun talebi üzerine Çiftçi Birlik Şubelerinin konularını görüşüp
karara bağlamak,
(13) Yasalarla verilen diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek, ve
(14) Birliğin feshine karar vermek.
Genel Kurulun 18. (1) Olağan Genel Kurul toplantısı, Birlik Başkanı tarafından açılır. Başkanın
Toplantıları, Çalışma yokluğunda toplantıyı Genel Sekreter açar. Birlik Genel Kurulunun
Usul ve Esasları toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası; karar yeter
sayısı ise toplantıya katılanların basit çoğunluğudur. Birliğin toplantı ve
karar yeter sayısı, toplantıda hazır bulunan Birlik ve Çiftçi Birlik Şube
üyeleri ile birlikte hesaplanır.
(2) Genel Kurul üç yılda bir Ocak ayında Yönetim Kurulunca kararlaştırılan
gündem, tarih ve yerde toplanır.
Ancak Yönetim Kurulu toplantı tarihini iki ay öne veya sonraya
alabilir. Yönetim Kurulu toplantının gününü, yerini, saatini ve gündemini
en az altmış gün önceden üyelerin kayıtlı adreslerine yazılı olarak (posta
ve/veya elektronik posta ve/veya kısa mesaj sms) duyurur; ayrıca yerel
bir gazetede bir günlük süre ile ilan eder.
(3) Olağan Genel Kurul toplantısında yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen
toplantı yetersayısı sağlanmaması halinde toplantı yarım saat sonraya
ertelenir. Bu süre sonunda toplantı yeter sayısı bulunup bulunmadığına
bakılmaksızın en az beşte bir üyenin katılımı ile toplantı yapılır. Bu sayıya
da ulaşılmaması halinde toplantı aynı gün, aynı saat ve aynı yerde
yapılmak üzere bir hafta sonraya ertelenir. Ertelenen toplantı nisap
aranmaksızın hazır bulunan üyelerle yapılır.
(4) Olağan Genel Kurul toplantısında gündemdeki konular görüşülür.
Ancak toplantıya katılanların beşte birinin istemi üzerine görüşülmesini
istedikleri konular da Genel Kurulun gündemine alınabilinir.
(5) Genel Kurul toplantısını yönetmek üzere üyeler arasından bir Divan
Başkanı ve iki sekreterden oluşan bir Başkanlık Divanı seçilir. Başkana
yardımcı olarak seçilen iki Sekreter de Genel Kurulun toplantı
tutanaklarını tutar, alınan kararları kaydeder ve toplantı sonunda bu
notları imzalayıp Divan Başkanına teslim eder. Genel Kurul tutanakları,
Genel Kurula verilen öneriler ve seçimde kullanılan oy pusulaları ile
birlikte kapatılıp mühürlenerek, Genel Kurul Başkanlığı tarafından bir
sonraki Genel Kurul toplantısına kadar saklanmak üzere Yönetim Kurulu
Başkanlığına teslim edilir.
Olağanüstü Genel Kurul 19. (1) Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki durumlarda Birlik
Başkanının doğrudan çağrısı üzerine yapılır:
Toplantısı (A) Yönetim Kurulu kararıyla,
(B) Çiftçi Birlik Şubelerinin en az üçününŞube Yönetim
Heyetinin ortak yazılı ve gerekçeli istemi halinde,
(C) Çiftçi Birlik Şube üyelerinden en az on üyenin yazılı ve
gerekçeli istemi ve Yönetim Kurulunun onaylaması
halinde,
(Ç) Kayıtlı üye sayısının en az beşte birinin toplantı amacını
belirten yazılı ve gerekçeli talebi halinde,
(D) Bu Yasanın 25’inci maddesi uyarınca Denetleme
Kurulunun tüm üyelerinin yazılı ve gerekçeli istemi
halinde.
(2) Olağanüstü toplantı, Başkanın yaptığı yazılı çağrı üzerine, en geç
30 gün içinde yapılır. Bu toplantıda sadece gündemde bulunan
konular görüşülür.
(3) Yönetim Kurulunun istifası, çekilmesi veya Yönetim Kurulunun
düşmesi üzerine, Yönetim Kurulu Başkanının otuz gün içerisinde
üyelere yapacağı yazılı çağrı (posta ve/veya elektronik posta
ve/veya kısa mesaj (sms)) ve günlük yerel bir gazetede ilan edilip
duyuru yapılarak toplanır.
(4) Olağanüstü toplantı çağrı yöntemlerinde, bu Yasanın 18’inci
maddesinin (2)’nci fıkra kuralları uygulanır.
Kurulların Seçim Usulü 20. Birlik Başkanı, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu,
yıllık Olağan veya gerekirse Olağanüstü Genel Kurul toplantısında,
aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde seçilir:
(1) Birlik Başkanı, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin
Kurulu üyeleri üç yıllık bir süre için seçilirler, Başkan ve Kurullara
seçilen tüm Üyelerin tekrar seçilme hakları vardır. Tüm
seçimlerde katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alınır.
Kurullara seçilen Çiftçi Birlik Şube üyesi, bu Yasanın 9’uncu
maddesinin (5)’inci fıkrası uyarınca Şube ile hukuki ilişkisini
bitirmek zorundadır.
Fasıl 154
3/1962
43/1963 (2) Kurullara seçilecek üyenin, mesleki herhangi bir suçtan dolayı
15/1972 başka bir mesleği uygulamaktan men edilmemiş olması veya iki
20/1974 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olması veya affa
31/1975 uğramış olsalar dahi Devlete karşı işlenen suçlardan; rüşvet,
6/1983 hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, hileli iflas suçlarından;
22/1989 Ceza Yasasının Dördüncü Kısmının, Üçüncü Bölümünde yer
64/1989 alan “Cinsel Nitelikli Suçlar” başlıklı suçlardan ve Uyuşturucu
11/1997 Maddeler Yasasında yer alan herhangi bir suçtan dolayı hüküm
20/2004 giymemiş olması gerekir. Ancak 18 (on sekiz) yaşından önce
41/2007 uyuşturucu maddeler ile ilgili bir suçtan mahkum olanlar bu
20/2014 kuralın dışındadır.
45/2014

(3) (A) Seçimler gizli oy ve açık sayım usulü yapılır. Aday olacak
kişiler seçimden on gün önce Birlik sekreterine yazılı
adaylık başvurusu yapmak zorundadırlar. On günden
sonra yapılacak adaylık başvuruları geçersiz sayılır.
Ancak tek aday listesi bulunması halinde, Yönetim
Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyelerinin
seçimi el kaldırılmak suretiyle ve hazır bulunan üyelerin
oyçokluğuyla da yapılabilir.
(B) Birden fazla seçim yapılacaksa, her seçim için ayrı bir oy
pusulası hazırlanır ve bu pusulaların üzerine hangi
seçime ait olduğu yazılıp mühürlenerek, oyların
toplandığı sandık veya sandıklara atılır. Oyların sayım ve
dökümü, Genel Kurulca belirlenecek üç üye tarafından
açık olarak yapılır ve seçim sonucu hemen bildirilir. Oy
verme işlemi tamamlanıp, sandıkların kapatılmasından
sonra oy kullanılamaz.
(C) Gizli oy ile yapılan seçimlerde oyların eşitliği halinde kura
usulüne başvurulur. Birlik Başkan adayları ile yönetimine
aday olanlar ayrı listelerde oylanarak seçilir.
Yönetim Kurulunun 21. Yönetim Kurulu, bir Başkan, yirmi iki asil üye ve beş yedek üyeden oluşur.
Oluşumu Yönetim Kurulu üyeleri kendi arasından, bir Genel Sekreter ve bir Mali Sekreter
seçer. Yönetim Kurulu üyelerine yaptıkları görev için herhangi bir ücret
ödenmez. Başkanın herhangi bir nedenle görevden ayrılması durumunda yerine
Genel Sekreter vekâlet eder ve Yönetim Kurulu, en geç otuz gün içerisinde
Genel Kurulu Başkan seçimi yapılması amacıyla olağanüstü toplantıya çağırır.
Çiftçi Şube Birliklerinin Başkanları, Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Yönetim
Kurulu toplantılarına katılabilirler, görüş bildirebilirler; ancak oy kullanamazlar.
Yönetim Kurulunun 22. (1) Birliğin amaçlarını gerçekleştirmek, Genel Kurul kararlarını uygulamak
ve üyeler arasında çıkabilecek anlaşmazlıkları gidermek,
Görev ve Yetkileri (2) Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zamanlarda toplamak, gündemdeki
maddeleri görüşmek ve karar defterine kaydetmek,
(3) Birliğin mali, idari ve sosyal faaliyetlerini düzenlemek ve gerekli olması
halinde bu işler için hizmet alımı yapmak,
(4) Birlik üyeleri için yararlı ve gerekli her türlü kararları almak ve bunların
uygulanmasını sağlamak,
(5) Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını gerçekleştirmek,
(6) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde tescilli bankalarda Birlik adına hesap
açmak,
(7) Birlik lokali temin etmek ve hizmette bulunacak yarı ya da tam zamanlı
çalışanlar istihdam etmek ve aylık maaşları hakkında karar vermek,
(8) Çiftçilik mesleğini geliştirecek, teşvik edecek incelemeleri yapmak veya
yaptırmak, gerekli tedbirleri almak,
(9) Çiftçilik mesleğinin gereği olan dayanışmayı sağlamaya ve üyeler
arasında haksız ve meşru olmayan rekabeti önlemeye ve gidermeye
yararlı kararları ve tedbirleri almak ve uygulamak,
(10) Faaliyet sahasına giren konularda, Birliği yurtiçi ve yurtdışı mesleki
toplantılarda ve kongrelerde temsil etmek veya ettirmek,
(11) Çiftçilik ile ilgili inceleme ve araştırmalar yapmak veya yaptırmak,
toplayacağı yararlı bilgileri üyelerine ulaştırmak,
(12) Çiftçiliği düzenleyen yasa, tüzük ve ilgili mevzuat hususunda görüş
vermek, inceleme ve araştırmalar yapmak,
(13) Yetkili makamlar tarafından yapılan bilirkişi ve hakem tespiti hakkında
talepleri yerine getirmek,
(14) Birliğin sekretarya işlerini yürütmek üzere hizmet akdine dayanarak
sözleşmeli statüde personel istihdam etmek,
(15) Birlik bütçesini ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Genel Kurulun
onayına sunmak; Bütçenin Genel Kurul tarafından onaylanmasına kadar
mevcut bütçenin toplam tahsilatının 1/12 (on ikide bir)’ini aşmamak
koşuluyla gerekli harcamaları yapmak,
(16) Birlik adına taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak, kiralamak, ipotek
etmek veya bu konularda Yönetim Kurulunun herhangi bir üyesini Genel
Kuruldan onay alınmak suretiyle yetkilendirmek,
(17) Bu Yasada öngörülen ve Disiplin Kurulu tarafından verilen cezaları
uygulamak,
(18) Birlik üyeliklerini onaylamak,
(19) Yasalar ve diğer mevzuat çerçevesinde Birliğin amaçlarını
gerçekleştirmek için gerekli çalışmaları yapmak,
(20) Bu Yasada belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için kararlar alıp,
faaliyetlerde bulunmak ve Genel Kurul kararlarını uygulamak,
(21) Genel Kurul gündemini hazırlayıp Genel Kurulu toplantıya çağırmak,
(22) Birliğin dönem bilançosunu, faaliyet raporu ile tahmini bütçesini
hazırlayıp Genel Kurula sunmak, bilanço ve faaliyetlerin ibra edilmesini
talep etmek,
(23) Birlik mevzuatının ve meslek kurallarının gereği gibi uygulanmasına
yardımcı olmak,
(24) Birliğin yıllık aidat ücretini belirlemek, günün koşullarına göre
düzenlemek ve aidatların hangi usulde ödeneceğine karar vermek,
(25) Birlik üyelerinin hizmet ücret tarifesini saptamak ve Bakanlığın onayına
sunmak,
(26) Birlik üyelerinin mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla mesleki
organizasyonlar düzenlemek,
(27) Birlik amaçlarına ve bu Yasa kurallarına aykırı hareket eden üyeler
hakkında disiplin cezası uygulamasını gerektiren veya suç teşkil eden
fiillerin öğrenilmesi halinde inceleme yaparak gerekirse Disiplin Kuruluna
sevk etmek,
(28) Birliğin amaçları, görevleri ve görüşleri konusunda görüş bildirmek ve
açıklama yapmak,
(29) Üyelerin meslek kayıtlarını tutmak,
(30) Gelirleri makbuz karşılığında toplamak ve harcamaları belgeye dayalı
olarak yaparak bu iş için ayrılmış defterlere işlemek,
(31) Üyeler arasında doğacak anlaşmazlıkları gidermek ve mesleki etik ve
haysiyete aykırı hareket eden üyelere gerekli telkin ve tavsiyelerde
bulunmak,
(32) Birlik adına Birliğin amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla taşınmaz mal
satın almak, satmak, ipotek etmek, bunlar üzerinde ayni hak tesis etmek
veya Birlik binası inşa edilmesi amacıyla karar almak,
(33) Şube Yönetim Heyetlerinin talebi üzerine Şubelerle ilgili gerekli konuların
Genel Kurul gündemine alınmasını sağlamak,
(34) Çiftçi Birlik Şubeleri ile koordineli çalışmak; faaliyet raporları hakkında
bilgi almak. Yönetim Kurulunun almış olduğu kararları şubelere
bildirmek; bu kararların uygulanmasını sağlamak; Birliği etkileyecek
Şube Yönetim Heyetinin almış olduğu kararlarından bilgi sahibi olmak ve
(35) Bu Yasa ve diğer yasalarla verilen görevleri yerine getirmek.
Yönetim Kurulunun 23. (1) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez Başkanın çağrısı üzerine gündem
Çalışma Usul ve önceden üyelere duyurulmak suretiyle olağan olarak toplanır veya
Esasları Yönetim Kurulu üyelerinden en az dokuzunun yazılı ve gerekçeli istemi
üzerine de toplanabilir. Toplantıya Başkan başkanlık eder; başkanın
yokluğunda genel sekreter, onun da yokluğunda, hazır bulunan üyelerin
kendi aralarında o toplantı için seçecekleri bir kişi Başkanlık eder.
Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve
toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Başkan ve her üyenin
bir oy hakkı vardır; oyların eşitliği halinde Başkanın ayırt edici oy hakkı
vardır. Kararlar, Yönetim Kurulu karar defterine, genel sekreter
tarafından yazılır ve toplantıya katılanlarca imzalanır. Karara karşı
olanlar, karşı olma nedenlerini ve gerekçelerini yazdırmak suretiyle
imzalayabilirler.
(2) Yönetim Kurulu Başkanı, toplantı gündemini, tarihini ve toplantı yerini
toplantıdan en az beş gün önce üyelere yazılı veya iadeli taahhütlü bir
mektupla veya imza karşılığında veya posta ve/veya elektronik posta
ve/veya kısa mesaj (sms) olarak bildirir.
(3) Toplantıya katılamayacak üyeler, toplantıdan iki gün önce Başkana yazılı
olarak özürlerini bildirmek zorundadırlar.
(4) Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin izinsiz veya
özürsüz olarak üç defa üst üste toplantıya katılmaması halinde üyeliği
düşer.
Denetleme Kurulu 24. (1) Denetleme Kurulu Genel Kurulun gerçek kişi üyeleri arasından gizli oyla
Oluşumu ve seçilen üç asli ve bir yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu, seçimlerin
Toplantıları yapıldığı Genel Kurul toplantısından sonraki ilk toplantıda, kendi üyeleri
arasında bir Başkan seçer. Denetleme Kurulu Üyelerinin görev süresi üç
yıldır; sürelerini doldurmuş olanlar tekrar seçilebilirler. Denetleme Kurulu,
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve salt çoğunluğu ile karar
alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın ayırt edici oy hakkı vardır. Herhangi
bir nedenle üyelikten ayrılan yere yedek üye getirilir.
Ancak, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyeleri, Denetleme
Kuruluna seçilemezler.
(2) Denetleme Kurulu Başkanı tarafından Denetleme Kurulunun
toplanmasına gerek görüldüğü hallerde davet, iadeli taahhütlü bir
mektupla veya imza karşılığında toplantıdan en az bir hafta önce üyelere
yazılı çağrı (posta ve/veya elektronik posta ve/veya kısa mesaj (sms))
olarak yapılır ve davette toplantı günü, saati, yeri ve gündemi bildirilir.
(3) Toplantıya katılamayacak üyeler, toplantıdan üç gün önce Denetleme
Kurulu Başkanına yazı ile özürlerini bildirmek zorundadırlar. Üs üste üç
defa özürsüz ve izinsiz olarak toplantıya gelmeyen üye üyelikten çekilmiş
sayılır. Üyelikten çekilmiş olan üyenin yeri yedek üye ile doldurulur.
Denetleme 25. Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
Kurulunun Görev ve (1) Birlik ve şubelerinin sunduğu hesaplarının ve işlemlerinin mevzuata ve
bu Yasa kurallarına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetlemek,
Yetkileri (2) Birlik defterlerini ve kayıtlarını incelemek, Birlik veznesini farklı
zamanlarda denetleyerek mevcutları kayıtlarla karşılaştırmak ve
mutabık olup olmadığını saptamak,
(3) Birliğin çalışma yılı sonunda hazırlayacakları yıllık denetleme raporunu
Genel Kurula sunmak; ayrıca Çiftçi Birlik Şubelerinin, çalışma yılı
sonunda hazırlayacakları yıllık denetleme raporunu denetlemek ve
Yönetim Kuruluna bilgi vermek,
(4) Mali konularda, zorunlu ve acil durumlarda Genel Kurulu Olağanüstü
toplantıya çağırmak,
(5) En geç altı ayda bir olmak üzere yılda iki kez, Birliğin mali işlem ve
hesaplarını incelemek ve harcamaların kararlara uygunluğunu
denetlemek,
(6) Oy hakları olmaksızın gerekli gördükleri işlem ve hesaplarla ilgili konuları
takip amacıyla Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak,
(7) Hesap ve işlemlerde görülen aksaklıkları en geç on gün içinde Yönetim
Kuruluna yazılı olarak bildirmek ve düzeltilmesini talep etmek,
(8) İki yıllık denetleme raporlarını ve/veya sonuçlarını bir rapor halinde
Genel Kurula sunmak. Bu görev için, gerekmesi halinde hesapların teftiş
ve muhasebesini tescilli bir murakıba yaptırmak ve Yönetim Kurulu
aracılığıyla Genel Kurulun onayına sunmak.
Disiplin Kurulunun 26. (1) Disiplin Kurulu Genel Kurul gerçek kişi üyeleri arasından gizli oyla seçilen
Oluşumu ve bir Başkan ve iki asil ve bir yedek üyeden oluşur. Görev süresi üç yıldır.
Üyelikte boşalma olması halinde, boşalan üyeliğe yedek üye getirilir.
Toplantıları (2) Görev sürelerini doldurmuş olan üyeler tekrar seçilebilirler. Yönetim ve
Denetim Kurulunda yer alan üyeler ise aynı dönem için Disiplin Kuruluna
seçilemezler.
(3) Disiplin Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve
katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın
ayırt edici oy hakkı vardır. Başkanın istemi halinde Disiplin Kurulu
toplantılarına Birlik tarafından görevlendirilecek hukuk müşaviri de
katılabilir. Hukuk müşaviri hukuki olarak tavsiyelerde bulunur ancak oy
hakkı yoktur.
(4) Herhangi bir Disiplin Kurulu üyesi hakkında bu Yasa uyarınca disiplin
soruşturması başlatılması halinde, böyle bir üyenin disiplin kurulundaki
üyeliği, disiplin soruşturmasının sonuçlandırılmasına kadar askıya alınır
ve yerine yedek üye görev yapar.
(5) Disiplin Kurulu Başkanı tarafından Disiplin Kurulunun toplanmasına
gerek görüldüğü hallerde, iadeli taahhütlü bir mektupla veya imza
karşılığında toplantıdan en az bir hafta önce üyelere yazılı çağrı (posta
ve/veya elektronik posta ve/veya kısa mesaj (sms) olarak toplantı günü,
saati, yeri ve gündemi bildirilir.
(6) Toplantıya katılamayacak üyeler, toplantıdan üç gün önce Disiplin Kurulu
Başkanına yazı ile özürlerini bildirmek zorundadırlar. Üst üste üç defa
özürsüz ve izinsiz olarak toplantıya gelmeyen üye üyelikten çekilmiş
sayılır. Üyelikten çekilmiş olan üyenin yeri yedek üye ile doldurulur.
(7) Disiplin soruşturması neticesinde Disiplin Kurulu üyesi aleyhine ceza
verilmesi halinde böyle bir üyenin Disiplin Kurulundaki üyeliği
kendiliğinden sona erer.
Disiplin Kurulunun 27. (1) Bu Yasa kurallarına aykırı hareket eden ve Yönetim Kurulu tarafından
Disiplin Kuruluna sevk edilen üyeler hakkında disiplin soruşturması
yapmak.
Görev ve Yetkileri (2) Suçu sabit bulunanlara saptanan suçun niteliğine ve ağırlık derecesine
göre bu Yasanın öngördüğü cezaları uygulamak ve konu hakkında
Yönetim Kurulu aracılığıyla Genel Kurula bilgi vermek; ve
(3) Üyeler arasında iş bölümü yapmak.
Disiplin 28. Bu Yasa kapsamında uyulması gereken kuralların herhangi birine uymayanlar,
Soruşturması görevlerini yapmayanlar veya kusurlu yapanlar veya görevin gerektirdiği güveni sarsıcı
hareketler ile yüz kızartıcı suç sayılan fiillerde bulunanlar disiplin suçu
işlemiş sayılırlar.
(1) Yönetim Kurulu, disiplin suçu işlemiş olduğu iddia edilen üye hakkında
disiplin soruşturmasını yürütmek üzere bir üyesini görevlendirir.
Soruşturmayı yürütecek üye tarafından, disiplin suçu işlediği iddia edilen
üyeye, soruşturmaya neden olan eylemleri ve davranışları açıkça ve
yazılı olarak bildirilir ve yazılı savunması istenir. Yazılı savunma için
verilecek süre on beş iş günüdür.
Ancak verilen süre içinde savunma yapmayanlar, savunma
hakkından feragat etmiş sayılırlar.
(2) Soruşturmayı yürüten üye, konuyla ilgili bilgi sahibi olan herkesten bilgi
alma yetkisine sahiptir. Bu amaçla, bu üyeye her türlü bilgi ve belge ibrazı
zorunludur.
(3) Üyenin savunmasını sunduğu veya sunması gerektiği tarihten itibaren
en geç bir ay içerisinde disiplin soruşturmasını tamamlayan üye,
soruşturma neticesini bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim
Kurulunun bu rapora istinaden, ilgili üyenin Disiplin Kuruluna sevk
edilmesi gerektiği kanaatine varması halinde, meseleyi soruşturma
raporu ile birlikte, disiplin kovuşturması yapılması için Disiplin Kuruluna
sevk eder.
Disiplin Kurulunun 29. (1) Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından sevk edilen soruşturma
Çalışma Usul ve raporunu aldığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde duruşma gününü
Esasları saptar ve hakkında disiplin kovuşturması yapılacak olan üyeye yazılı
bildirimde bulunur. Bu üye, duruşma sırasında kendisini şahsen veya
kendisinin saptayacağı avukat ile birlikte savunabilir. Ayrıca disiplin
soruşturmasına ilişkin tüm belgeleri inceleme ve tanık dinletme hakkına
sahiptir.
(2) Disiplin cezaları kesinleşme tarihinden itibaren uygulanır; bu cezalarla
ilgili kararlar ilgili üye ile Yönetim Kuruluna yazılı olarak tebliğ edilir.
(3) Disiplin Kurulu tarafından disiplin cezası verilen üyenin mahkemeye
başvurma hakkı saklıdır.
BEŞİNCİ KISIM
Disiplin Cezaları ve Uygulanacak Yöntem
Disiplin 30. Birlik üyelerine uygulanacak disiplin cezaları şunlardır:
Cezalarının (1) Uyarma Cezası.
Türleri (2) Kınama Cezası.
(3) Üyelikten Geçici Süre ile Çıkarma Cezası.
(4) Üyelikten Çıkarma Cezası.
Disiplin 31. Disiplin cezası uygulanacak eylem ve davranışlar şunlardır:
Cezası
Uygulanacak (1) Uyarma Cezası: Üyeye mesleğini uygulamasında daha dikkatli davranması
gerektiğinin bir yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezası gerektiren eylem ve
davranışlar şunlardır:
Eylem ve (A) Birlik organlarının aldığı kararlara uymamak.
Davranışlar (B) Üyelik aidatını zamanında ödememek.
(C) Birlik tarafından belirlenen hizmet ücret tarifelerine uymamak.
(Ç) Birlik yetkili organlarınca görevlendirilmiş olmadığı halde herhangi bir
konuda Birlik adına açıklama yapmak ve Birlik hakkında karalayıcı
görüşler ortaya koymak.
Birlik, yukarıdaki (A), (C) ve (Ç) bentlerinde öngörülen eylem ve davranışı
gerçekleştiren Şubedeki üyeye de uyarma cezası verebilir.
(2) Kınama Cezası: Üyeye mesleğindeki davranışının kusurlu sayıldığının yazılı
olarak bildirilmesidir. Kınama cezası gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:
(A) Uyarma cezası almasına rağmen aynı eylem ve davranışları
tekrarlamak.
(B) Birlik organlarının veya Birlik organlarında görev alanların çalışma ve
faaliyetlerini engelleyecek davranışlarda bulunmak.
(C) Birlik amaçlarına aykırı hareket edip, Birliğin amaçlarına ulaşması için
yapılan işlem, eylem ve girişimleri engellemek.
(Ç) Birliğin, mesleğin ve üyelerin onur ve saygınlığını zedeleyici davranışta
bulunmak.
Birlik, yukarıdaki bentlerinde öngörülen eylem ve davranışı gerçekleştiren
Şubedeki üyeye de kınama cezası verebilir.
(3) Üyelikten Geçici Süre ile Çıkarma Cezası: Üyeyi on beş günden altı aya kadar
geçici süre ile üyelikten çıkarma cezasıdır. Üyelikten geçici süre ile çıkarma
cezası gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:
(A) İki kez kınama cezası almak.
(B) Üyelik aidatını ödememek sebebiyle uyarma ve daha sonra bu eyleme
karşı kınama cezası almış olmasına rağmen ödememekte ısrar etmek.
(C) Birliğin, birlik ve dayanışmasını bozacak faaliyetlerde bulunmak.
Birlik, yukarıdaki (A) ve (C) bentlerinde öngörülen eylem ve davranışı
gerçekleştiren Şubedeki üyeye de üyelikten geçici süre ile çıkarma
cezası verebilir.
(4) Üyelikten Çıkarma Cezası: Üyenin, üyeliğini birlik kayıtlarından silerek, üyeyi
Birlikten çıkarmak ve mesleği icra etmekten devamlı olarak men etme cezasıdır.
Üyelikten kesin olarak çıkarma cezası gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:
(A) İki defa üyelikten geçici süre ile çıkarma cezasına çarptırılmış olmak.
(B) Üyelik kaydını yalan beyan ve hile ile yaptırmış olmak.
(C) Ödemesi gereken yıllık üyelik aidatını iki yıl üst üste ödememek.
(Ç) Birlik tüzel kişiliğine veya üyelere maddi veya manevi zarar vermek.
Birlik, yukarıdaki (A) ve (Ç) bentlerinde öngörülen eylem ve davranışı
gerçekleştiren Şubedeki üyeye de üyelikten çıkarma cezası verebilir.
Disiplin
Cezası 32. (1) Disiplin cezaları, Disiplin Kurulu tarafından üye tamsayısının salt
çoğunluğunun kararı ile verilir.
verme Yetkisi ve
Yöntem (2) Disiplin Kurulu, kendisine gönderilen dosyaları teslim tarihinden en geç
iki ay içinde sonuçlandırmakla yükümlüdür. Dosya üzerindeki
incelemelerin uzaması halinde Disiplin Kurulu gecikme nedenlerini,
Yönetim Kuruluna bildirmek zorundadır.
(3) Disiplin Kurulunda hakkında soruşturma açılan her üyenin kendini
savunma hakkı vardır. Bu hak, hiçbir şekilde kısıtlanamaz. Disiplin
Kurulu, aleyhine soruşturma açılan üyeyi dinlemeden, hakkında disiplin
işlemleri uygulayamaz.
(4) Üye hakkında başlatılmış olan ceza kovuşturması, disiplin işlem ve
kararlarının uygulanmasına engel teşkil etmez.
(5) Bu Yasanın 31’inci maddesi uyarınca disiplin eylem ve davranışta
bulunan Şubedeki üyenin durumu, Disiplin Kurulu tarafından derhal
kayıtlı olduğu Şubeye bildirilir.
İlk İnceleme 33. Yönetim Kurulu, ivedi durumlar dışında bildirim veya şikayetin yapılmasından
ve Soruşturma sonraki, ilk toplantısında konuyu değerlendirir. Bildirim ve şikayet yazılı yapılır.
Görevlisi Yönetim Kurulu, bildirim veya şikayeti yapan tarafa bildirir. Bildirim veya şikayet,
Atanması soruşturmaya değer görüldüğünde ise Yönetim Kurulu aşağıdaki yöntemlerden
birini izler:
(1) Yönetim Kurulu, şikayet veya bildirimi yapılan konuyu en geç yedi iş günü
içerisinde yazılı olarak ilgili şahsa bildirerek, tebliğinden itibaren en geç on beş iş
günü içinde açıklamasını ve varsa kanıtlarını bildirmesini talep eder. Bu sürenin
geçmesi veya zamanında gelen yanıt ile birlikte dosyayı inceleyerek Disiplin
Kuruluna sevk edilip edilemeyeceğine karar verir.
(2) Yönetim Kurulu, bildirim ve şikayet konusunu inceleyerek gerekli gördüğü
durumda, Birlik üyelerinden birisi veya birkaçını “soruşturma görevlisi” olarak
atar. Soruşturma görevlisi atanan kişinin atandığına dair Yönetim Kurulu kararı
bulunması zorunluluğu vardır. Soruşturma görevlisi bu kararın örneğini,
hakkında suçlamada bulunan kişiye, en geç üç iş günü içerisinde bildirmek
zorundadır. Bu atamanın görüşüleceği toplantıya, şikayetçi olan taraf Yönetim
Kurulu üyelerinden biri ise katılamaz. Aynı şekilde şikayet edilen şahısla anne,
baba, çocuk ve kardeş derecesinde akraba olan Yönetim Kurulu üyeleri
toplantıya katılamazlar.
(3) Gerektiği hallerde, Yönetim Kurulu kendi içerisinden birini de soruşturma
görevlisi olarak görevlendirebilir.
Soruşturmanın 34. (1) Soruşturma görevlisi, hakkında soruşturma açılan kişiye suçlamayı açık
Yapılış ve anlaşılır biçimde yazılı ve gizli olarak tebliğ eder ve tebliğden itibaren
Biçimi en geç on beş iş günü içinde yazılı savunmada bulunmasını ister. Bu süre
içerisinde savunmasını vermeyen kişi savunma hakkından vazgeçmiş
sayılır.
(2) Soruşturma görevlisi, suçlanan kişinin lehinde veya aleyhinde bütün
kanıtları toplamakla yükümlüdür. Bu nedenle olayla ilgili tüm kişilerin ya
da Birlik yöneticilerinin bilgisine başvurabilir, Resmi makamlardan
isteyebilir ve tanıkların yazılı ifadelerine de başvurabilir.
(3) Soruşturma görevlisinin bu amaçla yaptığı tüm yazışmalar gizlilik
içerisinde yapılır. Soruşturma görevlisi usullere uygun olarak ifade alma
yetkisine sahiptir.
(4) Soruşturma görevlisi suçlanan kişinin savunmasının alınmasından veya
bunun için öngörülen sürenin dolmasından itibaren en geç on beş gün
içinde, soruşturma dosyasını tamamlayarak Yönetim Kuruluna sunar.
Zorunlu durumlarda soruşturma süresi, bir defaya mahsus olmak üzere
Yönetim Kurulu kararı ile on beş gün daha uzatılabilir. Bu süre içinde de
soruşturma dosyasını tamamlayamayan soruşturma görevlileri
hakkında Yönetim Kurulu tarafından soruşturma açılabilir.
Disiplin Soruşturma-sına
Yer Olmadığı
Kararı 35. (1) Yönetim Kurulu, dosyayı ve raporu inceleyerek hakkında bildirim veya
şikayette bulunulan kişi hakkında disiplin soruşturması açılmasını
gerektirecek bir nedenin olmadığını saptadığı takdirde, disiplin
soruşturması açılmasına yer olmadığına gerekçeli olarak karar verir. Bu
kararda bildirim veya şikayette bulunanların açık ismi, adresi, şikayet
edilen üyenin kimliği, şikayet konusu eylem ve kanıtlar belirtilir.
(2) Şikayetçi olan şahsa bildirim, bu Yasaya uygun şekilde yapılır. Kararın
ilgili üye veya şikayetçi olan şahsa elden verilerek bildirilmesi durumunda
bildirim günü, şikayetçi olanın veya ilgilinin ismi ve soyadı bir tutanakla
saptanarak ilgili görevli ve bildirimde bulunan, tarafından imzalanır.
İtirazlara İlişkin 36. (1) Yönetim Kurulunun disiplin soruşturması açılmasına yer olmadığına
İşlemler ilişkin kararına karşın ilgililer, bildirim tarihinden itibaren en geç on iş günü
içerisinde, Disiplin Kuruluna itiraz edebilirler. İtiraz dilekçesi, Yönetim
Kurulu tarafından Disiplin Kuruluna gönderilir.
(2) Disiplin Kurulu tarafından dosya üzerinde yapılacak inceleme sonunda,
şikayet, bildirim veya istem konusu incelemeye değer nitelikte görülürse,
Yönetim Kurulunun yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen kararı kaldırılır.
Buna göre, Yönetim Kurulu ve itiraz sahibi, Disiplin Kurulunun bu
kararına uymak zorundadır. Bu durumda soruşturma dosyası Disiplin
Kuruluna sunulur.
(3) Disiplin Kurulunun verdiği her türlü karara karşı, hakkında disiplin cezası
verilen kişinin kararın kendisine yazılı olarak tebliğ edilmesinden itibaren
yetkili mahkemeye başvurma hakkı vardır.
Disiplin Cezalarının 37. (1) Açılan disiplin soruşturmaları sonucunda verilecek kararlar, sayfaları
Kaydı ve önceden sıralanmış ve tasdik memuru tarafından onaylanmış olan karar
Uygulanması defterine yazılır. Kararlar, yıllar itibarı ile sıra numarası verilerek düzenli
Kuralları bir biçimde yazılır.
(2) Disiplin Kurulu kararları, Yönetim Kurulu tarafından arşivlenerek
muhafaza edilir.
(3) Süresi ne olursa olsun Üyelikten Geçici Süre ile Çıkarma Cezası alan
Birlik organlarında görevli üyenin, üyeliği düşer. Disiplin cezası devam
eden üye, bu süre içerisinde Birlik organlarında görev almak için aday
olamaz.
(4) Birlik üyeliğinden çıkarılan üyenin Şube üyeliği de düşer.
(5) Disiplin Kurulu tarafından verilecek olan cezalar üyelerin kaydına işlenir
ve Bakanlığa yazılı olarak bildirilir.
(6) Disiplin Kurulu tarafından verilen tüm cezalara yasal yargı yolu açıktır.
Yönetim, 38. (1) Disiplin Kurulunca, haklarında üyelikten geçici süre ile çıkarma cezası
Disiplin ve verilen ve meslek icrasından geçici olarak men kararı almış olan üyelerle,
Denetleme meslek haysiyetini zedeleyici bir suç nedeniyle mahkeme tarafından
Kurullarına hapis veya geçici olarak meslek icrasından men cezasına mahkum
Seçilme edilenler, hükmün kesinleşmesinden itibaren beş yıl süreyle Yönetim
Kuruluna seçilemezler.
Hakkının (2) Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen cezalara çarptırılan üyelerin cezaları
Kısıtlanması ve devam ettiği sürece seçme hakları yoktur.
Üyelikten Düşme (3) Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen cezalara çarptırılan üyelerin, Yönetim
Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelikleri düşer.
BEŞİNCİ KISIM
Birlik Personeli ve Üyelik Sicil Kuralları
Birlik Personeline 39. (1) İhtiyaç duyulması halinde, Birliğin işlerinin verimli yürütülebilmesi için
Birliğe personel istihdam edilebilir.
İlişkin Kurallar (2) İstihdamlar, Yönetim Kurulunun salt çoğunluğunun alacağı karar ile
münhal yerel bir gazetede duyurulur ve belirlenen nitelikleri taşıyan
kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından yapılacak mülakat neticesi
Yönetim Kurulunun salt çoğunluğunun oyuyla alınacak kararla
gerçekleştirilir.
(3) İstihdam edilecek personelin hizmet süresi ve diğer koşullar taraflar
arasında yapılacak hizmet akdi ile belirlenir.
Birliğin 40. Birliğin tutmakla yükümlü olduğu defterler:
Defterleri (1) Üye kayıt defteri,
(2) Sicil defteri,
(3) Gelir ve Gider Defteri,
(4) Karar Defteri,
(5) Gelen ve Giden Evrak Defteri,
(6) Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço Defteri,
(7) Misafir kayıt defteri.
Birlik Sicili 41. (1) Birliğe üye olma niteliğini haiz olup da müracaat üzerine kaydedilenler
hakkında “üye kayıt sicili” adı altında bir sicil tutulur.
(2) Birlik sicilinde kaydı bulunan üyelere Yönetim Kurulu tarafından bir “üye
kayıt belgesi” verilir.
(3) Çiftçi Birlik Şubeleri sicil defterine, Şube üye olarak kaydedilir.
Sicilden 42. Yönetim Kurulu, aşağıdaki hallerde üyelerin kaydını sicilden siler:
Silme (1) Ölüm halinde,
(2) Hatalı bir kayıt halinde,
(3) Disiplin Kurulunca üyelikten çıkarma kararının kesinleşmesi hallerinde,
(4) Birliğe üye ve kayıt olunurken kazandığı nitelikleri gösteren belgenin verilen
kurum tarafından geçersiz kılındığı hallerde veya üyelik niteliklerinin
kaybedilmesi halinde,
(5) Üyelikten istifa halinde,
(6) Çiftçi Birlik Şubelerin feshi halinde.
ALTINCI KISIM
Mali Kurallar
Birliğe Ait Mali 43. Birlik gelirleri ve giderleri Yönetim Kurulunun denetim ve sorumluluğu altındadır.
Kaynaklara İlişkin Birlik için yapılacak harcamalar, Genel Kurul ve/veya Olağanüstü Genel Kurul ve/veya
Kurallar Yönetim Kurulu kararları uyarınca Birlik Başkanı imzası yanında, genel sekreter veya
mali sekreterin imzası ile yapılır. Birliğin mevduatı her zaman Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyetinde tescilli bankalarda Birlik adında olur.
Birliğin 44. Birliğin gelirleri aşağıdaki kaynaklardan oluşur:
Gelirleri (1) Üyelerin kayıt ücretleri,
(2) Yıllık üye aidatları,
(3) Yayın gelirleri,
(4) Hizmet karşılığı alınan ücretler,
(5) Bağış veya yardımlar,
(6) Kültürel ve sair etkinliklerden elde edilecek gelirler,
(7) Sosyal faaliyetlerden elde edilecek gelirler,
(8) Toplumu bilinçlendirmek için uluslararası kuruluşlar ile yapılacak çalışmalar
nedeniyle uluslararası kuruluşlar tarafından yapılabilecek yardımlar, ve
(9) Diğer gelirler.
Birliğin 45. Birliğin giderleri aşağıdakilerden oluşur:
Giderleri (1) Birliğin yönetim ve personel giderleri,
(2) Yasa ile verilen görev ve hizmetlerin karşılanması için yapılan harcamalar,
(3) Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulunun giderleri,
(4) Yürürlükteki mevzuat uyarınca ödenmesi gereken her türlü vergi, resim ve harç
giderleri,
(5) Yürürlükteki herhangi bir yasa, karar, ilan ve sözleşmelere dayanan harcamalar,
ve
(6) Diğer giderler.
Birliğe Kayıt ve 46. (1) Birliğe ilk kez üyelik kaydı yaptıracak gerçek veya tüzel kişiler, bir defaya
Üyelik mahsus olmak koşuluyla, Birliğe üye kayıt ücreti olarak aylık asgari ücret
Aidatları kadar ücret öderler.
(2) Yıllık üyelik aidatı, aylık asgari ücreti geçmeyecek şekilde Yönetim
Kurulu kararıyla belirlenir ve her yılın en geç Ağustos ayının 15’ine kadar
ödenir.
(B) Çiftçi Birlik Şube üyelerinin üyelik aidatı ise aylık asgari ücreti
geçmeyecek şekilde Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir,
ve her yılın en geç Ağustos ayının 15’ine kadar Birliğe ödenir.
(3) Yukarıdaki (1)’inci fıkra uyarınca Çiftçi Birlik Şube üyesi kayıt ücretini
Şubeye ödeyebilir. Şube bu ücreti Birliğin belirleyeceği hesaba yatırır ve
Birlik Şube üyesinden ayrıca üyelik aidatı almaz.
Birlik Hesaplarının 47. Birliğin hesapları aylık ve yıllık olarak düzenlenir ve Yönetim Kurulu aracılığıyla
Teftiş ve Genel Kurulun onayına sunulur. Hesaplar Genel Kurul tarafından onaylandıktan sonra
Murakebesi kesinlik kazanır.
YEDİNCİ KISIM
Çeşitli Kurallar
Tüzük Yapma 48. (1) Aşağıda belirtilen konularda Birlik tarafından hazırlanacak, Bakanlıkça
Yetkisi Bakanlar Kurulunun onayına sunulacak ve Resmi Gazete’de
yayımlanacak tüzükler yapılabilir:
(A) Birliğe başvurma şekilleri, başvuru belgeleri ve süresi;
Şubelerinin ve bağlı üyelerinin Birlikle çalışma şekilleri ve buna
bağlı diğer hususlar ile Şubelerinin mevcut Yönetim Kurullarının
Birlik ile ilgili görev ve yetkileri konularında.
(B) Birlik organlarının seçimlerine ilişkin aday başvuruları,
başvurulara ilişkin usuller, seçim listeleri ve oy pusulaları ile ilgili
konularda.
(C) Birlik üyelerinin reklam, tanıtım ve bilgilendirme amacıyla
yapacakları tüm bildirimler, iş yerlerinde kullanacakları tabelalar
ile ilgili konularda Birliğin flaması ve/veya armasına ilişik usul ve
esaslar.
(Ç) Birlik üyelerinin meslek yaşamları boyunca bilimsel alandaki
değişim ve gelişmeleri izlemek üzere eğitimlerini sürdürmek
zorunda oldukları göz önünde bulundurularak, bu durumu izleyip
gereklerinin yerine getirilmesi ve sürekli eğitimlerin
düzenlenmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar.
(2) Bu madde uyarınca yapılacak tüm tüzük ve tüzük değişiklikleri, üyelere
yazılı olarak bildirilir. Yazılı olarak bildirimden on beş gün sonra değişiklik
istemine ilişkin öneri varsa değerlendirilir ve en az beş Yönetim Kurulu
üyesi tarafından ilgili tüzük Yönetim Kuruluna sunulur.
Geçici Madde 1. (1) Bu Yasanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren en geç üç ay
Genel Kurulun içerisinde Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkan ve Yönetim Kurulunun
İlk Toplantısı ve yapacağı çağrı üzerine İlçe/bölgelerdeki Birlik Şubeleri ve üyeleri ve
Birlik Organlarının kayıtlı diğer üyelerce Birliğin ilk Genel Kurulu yapılır ve Birlik tüzel kişilik
Oluşturulmasına kazanarak bu Yasa kuralları uyarınca Birliğin yetkili organlarının seçimi
İlişkin Kural yapılır. Toplantının gün, saat ve yeri ile gündemi, günlük yerel iki
gazetede en az yedi gün önceden birer kez ilan edilmek suretiyle
duyurulur.
(2) Toplantı yeter sayısı, üye tamsayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda
toplantı yeter sayısı oluşturulamazsa, toplantı yarım saat sonraya
ertelenir. Bu süre sonunda en az elli kişinin toplanmasıyla Birliğin ilk
Genel Kurulu yapılır ve Birlik tüzel kişilik kazanarak bu Yasa kuralları
uyarınca Birliğin yetkili organlarının seçimi yapılır. Yarım saat sonraya
ertelenen toplantıda elli kişiden oluşan toplantı yeter sayısı da
sağlanamazsa, toplantı aynı gündemle ve aynı yer ve saatte yapılmak
üzere, bir hafta sonraya ertelenir ve bu durum yerel gazetelerden en az
iki tanesinde birer kez ilan edilir. Bir hafta sonraya ertelenen toplantıda
nisap katılan üyelerdir.
(3) Bu Yasa tahtında yapılan ilk Genel Kuruldan sonra Kıbrıs Türk Çiftçiler
Birliğine ait olan tüm banka hesapları ve taşınır ve taşınmaz mallar bu
Yasayla oluşturulan Birlik adına kayıt olunur.
(4) Bu Yasanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren Genel
Kurulun gerçekleşeceği tarihe kadar Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Yönetim
Kurulu göreve devam eder.
Geçici Madde Kayıtlı 2. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte kayıtlı birlik üyeleri ve şubeler bu Yasanın
Birlik Üyelerin ve yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak en geç üç ay içerisinde bu Yasanın
Şubelerin Durumu öngördüğü işlemleri yapmak zorundadırlar.
Ancak mevcut Birliğe kayıtlı üyeler ve Şube üyeleri kayıt ücreti ödemezler.
Yürütme Yetkisi 49. Bu Yasa, Tarım İşleriyle Görevli Bakanlık tarafından yürütülür
Yürürlüğe Giriş 50. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

Leave A Reply

Your email address will not be published.