Kıbrıs Türk Çiftciler Birliği Resmi Sayfası

TARİHÇEMİZ

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği
Kıbrıs’taki Türk ve Rum çiftçiler tarafından kurulan BEK isimli çiftçi örgütünün Lefkoşa’da yapılan ikinci kongresinde, Rumlar, Yunan ve İngiliz bayrakları yanına Türk bayrağının çekilmesine ve konuşmaların Rumca ise Türkçeye, Türkçe ise Rumcaya çevrilmesine karşı çıktılar.
BEK’in yıllık faaliyet raporuna, Türk MYK üyelerine sorulmadan ENOSİS istemine de yer verilerek “BİRGÜN ANAVATAN YUNANİSTAN İLE BİRLEŞECEKLERİ” cümlesi yazılarak kongrede okundu.
Türk üyeler bu gelişmeye itiraz ederek düzeltilmediği takdirde BEK’ten ayrılarak kendi birliklerini kurmak durumunda kalacaklarını belirttiler.
Rumların, tutumlarında ısrar etmesi şiddetli tartışmalara yol açtı. Konuşmaları tercüme eden Vehbi Bey’in görevini yapması, Rumlar tarafından engellenerek tüm konuşmaların Rumca yapılması istendi.
Türk çiftçileri salonu terk ettiler ve Başpiskoposluk binası önünde Türk bayrakları ile toplanarak kısa bir gösteri yaptılar.
Saat 13’00’te, Cafer’in Kahvesi’nde (Atatürk meydanı yakınında bugünkü İslam Bankası’nın bulunduğu yer) toplanarak kendi birliklerini kurma konusunda prensip kararı aldılar.
1942 yılında Türkler ile Rumlar ortak bir Çiftçiler Birliği kurdular. 1943 yılında ilk genel kurul gerçekleşti ve Rum ve İngiliz bayrağı asılmasına rağmen Türk bayrağının asılmasına ve Türk tercümanın bulunmasına karşı çıktılar örgüte bulunan Türkler ise bu hareketten dolayı toplantıyı terk ederler ve çok süratli bir şekilde hazırlanarak Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliğini kurarlar.
O dönemde Türklerin tapulu arazilerinin çoğu Rumlara satılıyordu. 1941-1942 yıllarında tapulara baktığımız zaman Türk tapulu malların %15’ e kadar düştüğünü görüyoruz. Çiftçiler Birliği kurulduktan sonra ise Türk çiftçilerinin arazilerini satmamaları hatta alabilenlerin Rumlardan arazi alması ve devamlı olarak bu yönde telkin edilmesi çok işe yaradı.
Nitekim 1958 yıllarına geldiğimizde tekrardan tapulara bakıldığında adadaki Türk tapuları %33’lere çıktığını görüyoruz nitekim Kıbrıs cumhuriyeti kurulduğunda %70 -%30 oranının temelinde %33’lere varan Türk tapularının olmasıdır. Kıbrıs Türk toplumunun milli şuurunun gelişmesinde Kıbrıs Türk çiftçiler birliği çok büyük bir rol oynadı. O yıllarda televizyonun olmaması ve radyonun ender bulunmasından dolayı insanların iletişim kurmalarında büyük zorluklar yaşanıyordu. Bundan dolayı da o günün çiftçiler birliği yöneticileri adadaki Kıbrıs Türk köylülerinin iletişimini sağlaya bilmek için sporu ön plana çıkardılar. 1943’den 1945 yılına gelindiğinde 115 tane spor kulübü kuruldu ve hepsinin adı Vadili Türk Çiftçiler Birliği, Serdarlı Çiftçiler Birliği vs gibi 115 tane spor kulübü kuruldu. Bugün Kıbrıs Türk futbol tarihinin kökenin de tamamen çiftçiler birliğinin kuruluş tarihlerine baktığımız da %90 bütün takımların kuruluş tarihi 1943-1945 arasındadır.
Köylerdeki spor kulüpleri ayrıca o köylerdeki çiftçiler birliği olarak da faaliyet göstermekteydi. Bunun yanında Kıbrıs Türk tiyatro tarihini incelediğimiz zaman yine Türk Çiftçiler birliği ön plandadır. İnsanlarda ki beraberliği sağlamak için tiyatro ve müsamereler düzenlerdik. O günlerde geriye dönüp baktığımızda köylerdeki çiftçiler başkanı hep öğretmenlerdi. Öğretmenlerimiz o dönemde çiftçiler birliğinin önemli bir örnek olmasına çok büyük bir katkısı olmuştur. Örneğin, 1958 yıllarında Türkler ve Rumlar arasında artık çatışmalar ve sürtüşmeler başladıktan sonra bazı Türk köyleri boşaltılmıştı ve insanların gelip köylerine oturmaları için Çiftçiler Birliği gönüllüleri tarafından katkı konuldu. Muratağa ve Sandallar Şehitliği’ne giderken küçük küçük göçmen evleri yapıldı. Kıbrıs Türk Kooperatifçiliğinin gelişmesine çiftçiler her zaman teşvik etmiştir.
Bugün yerel banka olarak en büyük banka Kooperatif Merkez Bankası’nın olmasının temelinde de tamamen Kıbrıs Türk Çiftçileri yatmaktadır.1960-1974 yılına kadar olan dönemde ise Kıbrıs Türk Çiftçisinin Kıbrıs Cumhuriyeti içerisindeki haklarını korumak için çok mücadele edilmiştir.
1973 yılında yaşanan büyük kuraklıkta Kıbrıs Türk çiftçisinin de kuraklık tazminatı alması buna büyük bir örnektir. 1974 sonrasında ise Kuzey Kıbrıs’ın tanıtılmasında da büyük çaba gösterendi. 1998 yılında ise hiç kimsenin inanası gelmemesine rağmen Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Dünya Çiftçiler Birliği’ne üye olmuş ve o yıllardan bugüne kadar aktif rol almaya devam etmiştir…