Kıbrıs Türk Çiftciler Birliği Resmi Sayfası

HAYVANCILAR BİRLİĞİ’NİN EYLEMİNİ DESTEKLİYORUZ

211

BASIN BİLDİRİSİ

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin Pazartesi gününden bu
yana başlatmış oldukları eylemi yakından takip etmekteyiz.
Her ne kadar Tarımın her kesimini savunacak ve geleceğimizi garanti
altına alacak ortak bir mücadelenin bugün için mümkün olmadığını da
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği kurulduğu günden bu yana Kıbrıs Türk
köylüsünün, çiftçisinin savunucusu ve hamisi olmuştur.
Geçmişten gelen bu misyonun bir parçasi olarak K.T.Çiftçiler Birliği,
Hayvancılar Birliğinin yönetimi ve üyesi ile gelinen aşamada sağlıklı bir
değerlendirme yapmalarına destek vermek maksatı ile yarın (4
Haziran 2021) Yönetim Kurulu üyelerimiz, devam etmesi
kararlaştırılan hayvancı eylemine, araçları ile destek olmaya karar
Temennimiz tüm paydaşlar ile sürdürülebilir bir tarım politikası için

KIBRIS TÜRK ÇİFTÇİLER BİRLİĞİ

Leave A Reply

Your email address will not be published.