Kıbrıs Türk Çiftciler Birliği Resmi Sayfası

K.T.Ç.B. Bir Sivil Toplum Örgütü Değil, Kıbrıs Türk Halkının Bağrından Kopmuş, Köylünün, Üreticinin, Kırsaldaki Halkın Atar Damarıdır

166

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu 35. Dönem Yönetim Kurulu ve yetkili organların oluşturulabilmesi için 22 Şubat 2018 tarihinde sabah saat 10.00’da Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Merkezinde basın toplantısı düzenleyerek 31 Mart’ta gerçekleştirilme kararı alınan genel kurulda adaylıklarını açıkladılar.

Gerçekleştirilen basın toplantısında Genel Başkan Kelle’nin yer verdiği açıklamalar ise ; Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği 34. Dönem yönetim kurulu olarak, K.T.Ç.B’nin ada üzerinde Kıbrıs Türk halkının haklarını, direk veya in direk bir şekilde savunmaya ve üretimi geliştirmeye yön veren bir sivil toplum örgütü değil, Kıbrıs Türk halkının bağrından kopmuş, köylünün, üreticinin, kırsalda yaşayan halkın atar damarı olduğunun bilincinde olarak çalışmalarını ve faaliyetlerini yürütmeye çalıştıklarını ifade etti. 1 Mayıs 1943 yılında kurulan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin, bu yıl 75. İnci yaşını kutlamaya hazırlandığını da belirtti . Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği köylüden, üreticiden, kırsaldan aldığı güçle bugünlere gelmekle beraber 75 yıl içerisinde Kıbrıs Türk üreticisine ciddi şekilde katkı sağlayarak üretime yön vermeyi kendine misyon edinerek ülke üretim politikalarına yön verdiğine işaret eden Genel başkan 34. Dönem için koydukları hedeflerin başında gelen güçlü kurumsal yapı ve buna bağlı çalışmaları gerçekleştirerek, güçlenen kurumsal yapılarının köylüye, üreticilere, çiftçilere daha kolay ve daha başarılı hizmet vermenin lüksleri değil görevleri olduğunun bilincinde olarak çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizdi. 34. Dönemin Yönetim Kurulu’nun oluştuğu tarih olan 06 Nisan 2014 tarihinden bugüne dek ortaya koydukları tüm çalışmaların ve projelerin üreticinin lehine gelişerek, üreticilerin hayatta kalabilmelerine hem maddi hem de manevi olarak destek olduklarını yineledi.

 

  1. Dönem K.T.Ç.B. yönetim kurulu’nun hedeflerinin arasında olan kurumsal yapılarını güçlendirip yeni genel merkez binaları ile taçlandırabilmek için yaklaşık 2 yıl ciddi ve yorucu bir süreçten geçtiklerini belirten Genel başkan, bu sürecin sonunda yeni genel merkezlerinde, tarım sektörü içerisinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri için ofis, lojistik ve manevi destek sağlayabileceklerini savundu.

Göreve geldikleri ilk yıllarda üreticilerin akaryakıt, doğrudan gelir desteği, olası kuraklıktan doğacak olan tazminatların oranı, tohumluk materyali fiyatları, gübre fiyatları ve ürün pazarlama fiyatlarındaki dengesizlikle birlikte olan belirsizliğin hat safhadayken bugün hükümetlerle geliştirilen diyaloglar sonucunda minimum seviyeye indirilmeye çalışıldığını da ayrıca belirtti.

Basın bürosunun açıklamasında 34.Dönem içerisinde Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin birçok eyleme imza atmak zorunda kalmakla beraber zaman zaman diğer tarım sivil toplum örgütlerinin gerçekleştirdiği eylemlere de üreticinin ve köylünün haklarını korumak adına destek vermiş etkin olarak eylemlerine katılım gösterdiklerine dikkat çekildi.

Ayrıca Genel başkan Kelle açıklamasında 2016 yılının ikinci yarısında gündeme gelen birlikler ve dernekler yasası kapsamında tüzüklerinin tadil edilip yasa kapsamında dernekleşmelerinin gündeme geleceğinden bahsetti. 34.Dönem yönetim kurulu bu kapsamda; tüzük tadilatı değil, K.T.Ç.B. yasasının hazırlanıp, meclisten geçerek Aralık 2017 de resmi gazetede yayımlanması sağladığını belirtmiştir.

  1. Dönem Yönetim Kurulu ve K.T.Ç.B Genel Başkanı olarak resmi gazetede yayımlanan yasanın, tam anlamıyla yürürlüğe girebilmesi için 02 Şubat 2018 akşamı gerçekleştirdikleri toplantı da 31 Mart 2018 tarihli genel kurul kararı aldıklarını da belirten Genel başkan Kelle çıktıkları bu yolda yapacakları birçok görev ve projenin sorumluluğunun farkında olarak, yarım kalmış işlerini tamamlayabilmek adına 31 Mart 2018 tarihinde yapılacak olan genel kurulda K.T.Ç.B. Genel Başkanı ve bu görevi devam ettirmek isteyen yol arkadaşlarıyla toprakta hayatın olmasına katkı, ulusta kuvvetin bulunması destek olabilmek adına 35. Dönem adaylıklarını basınla paylaştı.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Basın Bürosu

Leave A Reply

Your email address will not be published.